ศรัทธาสร้างงานศิลป์ ฟารีดา ตาเปาะโต๊ะ

ศรัทธาสร้างงานศิลป์

ฟารีดา ตาเปาะโต๊ะ

ด้วยความรักศิลปะ “ฟารีดา ตาเปาะโต๊ะ” เลือกเดินบนถนนสายนี้มาตั้งแต่เด็ก ย่างก้าวแรกคือการเรียนรู้โดยผ่านการพร่ำสอนจากผู้รู้หลายท่าน หนึ่งในนั้นคือ รศ.นิคอเละ ระเด่นอะหมัด ปราชญ์ศิลปะแห่งปลายด้ามขวาน และนั่นก็คือสิ่งที่หล่อหลอมให้เธอชื่นชอบการตวัดปลายพู่กันสีอะคิลิกลงบนผืนผ้าใบเป็นชีวิตจิตใจ


    ย่างก้าวต่อมาเธอได้กลายเป็นผู้ถ่ายทอดงานศิลปะให้กับเยาวชน และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ยุวศิลป์ที่เธอบ่มเพาะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมจากการประกวดและได้รับโอกาสให้ไปทัศนศึกษายังต่างประเทศ


    ด้วยองค์ประกอบหลักความเป็นมุสลิมะฮ์เธอจึงถ่ายทอดผลงานออกมาในภาพลักษณ์ของความศรัทธา มีมัสยิดที่บ่งบอกถึงนามธรรม รวมถึงแนวคิดที่ค่อนข้างละเอียดและแปลกหูแปลกตาและตัวตนของเธอ
อ่านต่อ