การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสาร KICK OFF จัดระเบียบสายสื่อสารพร้อมกันทั่วประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสาร 

KICK OFF จัดระเบียบสายสื่อสารพร้อมกันทั่วประเทศ


           กระทรวงมหาดไทย โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมลงนาม MOU กับผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร ในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 74 ทั่วประเทศ 

           PEA ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร กำหนดแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ 4,810 เส้นทาง รวมระยะทาง 9,550 กิโลเมตร   เพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารโทรคมนาคมและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน วันเวลาดำเนินการและประสานงานให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารดำเนินการสำรวจ พร้อมติดเทปแสดงสัญลักษณ์ (Marking) สายสื่อสารที่มีการใช้งาน ส่วนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานจะรื้อถอนลงทั้งหมด 

           สำหรับการดำเนินการจัดระเบียบ PEA นำสายสื่อสารที่ยังคงใช้งานขึ้นคอนสื่อสารตามช่องที่กำหนด บันทึกข้อมูลการพาดสายสื่อสารของบริษัทผู้ให้บริการต่างๆ ในระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ PEA เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การร่วมมือเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารพร้อมกันทั่วประเทศ ปรับภูมิทัศน์เมืองไทยให้สวยงาม สร้างความปลอดภัย ความมั่นคงในระบบจำหน่าย รองรับการยกระดับประเทศไทย อ่านต่อ