ศูนย์การเรียนการทำขนมไทยพื้นบ้าน

ศูนย์การเรียนการทำขนมไทยพื้นบ้าน

          ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ  ประธานภาคกทม.กองทุนแม่  ประธานเขตกองทุนแม่  ผอ.กศน.เขตประเวศ อิหม่ามประจำมัสยิดยามีลุ้ลอิสลามและประชาชนในชุมชนสุเหร่าจระเข้ขบ  เข้าร่วมเปิด “ศูนย์การเรียนการทำขนมไทยพื้นบ้าน” เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำขนมไทยโบราณ
อ่านต่อ