อุลามาอฺคนสำคัญของมาเลเซียได้ถึงอายัลของอัลลอฮฺ ซ.บ. แล้ว

#สิ้นแล้วมูรซีดปาส หรือ อุลามาอฺคนสำคัญของมาเลเซีย

แคลิฟอร์เนีย วันพฤหัส ฯ เวลา 07.05 น. (เวลาท้องถิ่น)

ต่วนกูรู ดาโต๊ะหะยี ศ.ดร.ฮารูน ดีน (เกิด 11 มีนาคม 1940) ได้เสียชีวิตแล้ว ที่สหรัฐอเมริกา ตามวัน เวลา ข้างต้น ท่านเป็นนักการเมืองในสังกัดพรรคอิสลามมาเลเซีย ในตำแหน่งมูรซีดุลอาม และรักษาการแทนสภาซูรอ อุลามาอฺ ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2015 และเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมการสังคมสงเคราะห์ และการแพทย์แห่งมาเลเซีย (Darussyifa) ท่านเป็นอุลามาอฺและผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ในแนวอิสลาม

#การศึกษา 

ขั้นปริญญาตรีด้านชารีอะห์ จากมหาวิทยาลัยอัซฮาร และปริญญาเอก ด้านชารีอะห์ จากมหาวิทยาลัยดารุลอูลูม กรุงไคโร อียิปต์

#การทำงาน

อาจารย์ ที่คณะ อิสลามศึกษา Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (1975 - 1976)

รอง คณบดีคณะ อิสลามศึกษา Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (1977-1985)

ศาสตราจารย์ที่ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 1986 จนเกษียณอายุ

ที่ปรึกษาด้านชาริอะฮ์ ธนาคาร CIMB

สมาชิก ของสภาที่ปรึกษา ธนาคารชาติ มาเลเซีย

สภาที่ปรึกษา ด้านชาริอะฮ์ ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

สมาชิกสภา ฟัตวารัฐสลางอร์

รองประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาด้านชาริอะฮ์ ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ประธานสภาที่ปรึกษาด้านซารีอะห์ ธนาคาร RHB

รองประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาด้านชาริอะฮ์ Public Bank Bhd

สมาชิกสภาที่ปรึกษา ด้านชาริอะฮ์ Muamalah Financial Consulting

#งานวิจัย

• How far the differences of Islamic practices in the State of Perlis which does not affially follow a particular schools of law and the states which follow the Shfi’I school in Malaysia. ( Project No : 62/78 was submmited to the Universiti Kebangsaan Malaysia)

• Is BADAR an art of self defence or a form of Batini practices? ( Project No : 63/78 was submmited to the Universiti Kebangsaan Malaysia)

• Sighting of the moon in Malaysia : problem and possibility. ( Project No : 77/79 was submmited to the Universiti Kebangsaan Malaysia)

• Kehilangan beberapa ayat al-Quran dari mushaf : apakah hakikat dan hikmatnya. ( Project No : 81/86 was submmited to the Universiti Kebangsaan Malaysia)

• Kehakiman Islam. ( Projek Tahun 1992 – dalam masa cuti sabatikal selam 9 bulan di UKM)

#ทางการเมือง

ปี 1974 เริ่มต้นเป็นสมาชิกพรรคอิสลามมาเลเซีย

1975-1983 ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกลางของพรรค

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์พรรคอิสลามมาเลเซีย

สมาชิกของ สภาชูรอ

รองมูรซีด พรรคปาส (สมัยนิอาซิส บินนิอมัต อดีตมุขมนตรีรัฐกลันตัน 5 สมัย)

มูรซีดพรรค อิสลามมาเลเซีย (ปี 2015 เป็นต้นมา)

#งานดะอวะห์

คณะกรรมการสมาคมอูลามาอมาเลเซีย (1976-1977)

สมาชิกของคณะกรรมการ สภาฟัตวา แห่งชาติเพื่อการศาสนากิจการศาสนาอิสลาม (1977-1980)

คณะกรรมการจัดงานต้อนรับ Maal Hijrah ครั้งที่ 15 (กระทรวงศิลปะ เยาวชนและการกีฬา (1979)

กรรมการของคณะที่ปรึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลาม ITM

คณะกรรมการสภาฟัตวารัฐเปอร์ลิส

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ tabung Haji

ที่ปรึกษา Darul Fitrah กัวลาลัมเปอร์

คณะกรรมการที่ปรึกษาของ telecasts Madrasah Islahiah Bohor เปอร์ลิส

ที่ปรึกษา Al-Hunfa แห่งสหพันธรัฐ

ที่ปรึกษาสถาบัน MINDA กัวลาลัมเปอร์

คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในคณะอิสลามศึกษา UKM เป็นต้น

อธิบายภาพ

ชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของท่าน


 อดีตนายกฯ มหาเธร์ และนายกฯ คนปัจจุบันไปเยี่ยมท่าน


หลากหลายอริยบทของท่านในเวทีมุอตามัรพรรคอิสลามาเลย์

การรักษาในอิสลามที่ท่านบุกเบิก
เครดิตบทความ Daud Abdulrahman

เครดิตรูปภาพ ohmedia.my, bharian.com.my

#beritamuslim #beritamuslimlife #ข่าวสารมุสลิม #นิตยสารมุสลิม #อุลามาอฺ #มาเลเซีย


อ่านต่อ