Art

Art
2017-06-07 03:35

คำยืนยันด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่า “ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งที่ชอบศิลปะและมีความรักต่องานศิลปะ” ของศิลปินอิสระวัย 26จากปัตตานี เปรียบเสมือนจุดยืนของชีวิต ที่ทำให้เธอ...

Art
ความผูกพันและการรอคอยของหญิงหม้าย
2017-04-26 02:11
Art
“สูไฮดี ซะตา” เด็กใต้ที่ต้องการสะท้อนถึงความไม่สงบของภาคใต้ผ...
2017-01-18 07:10
Art
Nodiana ชีวิตกับเส้นทางศิลปะ
2016-12-16 01:20
Art
วิถีชาวประมง บ้านบาเละหิเล บางนรา (2)
2016-11-09 02:30
Art
ศรัทธาสร้างงานศิลป์ ฟารีดา ตาเปาะโต๊ะ
2016-10-13 03:36
Art
เธอคือความหวัง หมายเลข 2
2016-10-07 02:21
Art
วิถีชาวประมงบ้านบาเละหิเล “บางนรา”
2016-09-22 06:45
Art
มากกว่าศิลปิน คือ ครูสอนศิลปะ
2016-09-21 08:22
Art
การเขียนคอตด้วยพู่กัน
2016-08-31 06:58
Art
Conceptual Photo ศิลป์ที่สร้างสรรค์จากความรู้สึก
2016-08-23 06:33
Art
ความงามในความมืดที่ปัตตานี
2016-08-23 05:03