“สูไฮดี ซะตา" เด็กใต้ที่ต้องการสะท้อนถึงความไม่สงบของภาคใต้ผ่านกาบมะพร้าว

โพสเมื่อ : 2017-01-18 7:10 น. หมวดหมู่: Art

ผลงานศิลปะในรูปแบบของการจัดวาง ด้วยวิธีการตัด ติดประกอบกาบมะพร้าว เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ เป็นผลงานของศิลปินในวัย 23  ปี “สูไฮดี ซะตา”


    “สูไฮดี ซะตา” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ผ่านมา เขามีเกียรติประวัติกับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ความคิดสร้างสรรค์ “พลังแห่งการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7” รางวัลที่ 2 การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 “พลังแห่งการสร้างสรรค์ครั้งที่ 5 ”ฯลฯ

    ขณะเดียวกัน ก็ได้เข้าร่วมแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 32 และ 33 นิทรรศการ Landscape Patani ประติมากรรมสร้างสรรค์, ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 9 

    ศิลปินวัย 23 ตอกย้ำว่า ผลงานที่สร้างขึ้นสะท้อนถึงพลังอำนาจของวัตถุ ด้วยรูปทรงที่น่าเกรงขามประกอบด้วยประติมากรรมรูปปั้น ที่ทำขึ้นด้วยกาบมะพร้าวในขนาดแตกต่างกัน โดยผลงานทั้งหมดสะท้อนพลังทางศิลปะที่ล้อเลียนไปกับพลังอำนาจของอาวุธที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุนแรง

บทความล่าสุด

สัญลักษณ์บันทึกความทรงจำ

คำยืนยันด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่า “ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งที่ชอบศิลปะและมีความรักต่...

2017-06-07 03:35
ความผูกพันและการรอคอยของหญิงหม้าย

ศิลปินอิสระที่สร้างสรรค์งานในรูปแบบจิตรกรรมเทคนิคการเย็บปัก “ซัลวาณี หะยีสะแม” ไ...

2017-04-26 02:11
Nodiana ชีวิตกับเส้นทางศิลปะ

หลังจากตัดสินใจ ศึกษาด้านศิลปะอย่างจริงจังทั้งในระดับปริญญาตรีและโท รวมทั้งสร้าง...

2016-12-16 01:20
วิถีชาวประมง บ้านบาเละหิเล บางนรา (2)

วิถีชาวประมง บ้านบาเละหิเล บางนรา (2) เล่มที่แล้ว เราเกริ่นนำบันทึกด้วยปลายพู่กั...

2016-11-09 02:30