นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังทรัมป์ทำกับมุสลิม

อัลลอฮ์อักบัร..ยิ่ง ทรัมป์ โจมตีอิสลามมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ทั่วโลกเห็นความจริงในหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามมากเท่านั้น.. [...]