ทำไมพ่อแม่ต้องสอนให้ลูกละหมาดตอนอายุ 7 ขวบ


การละหมาด เป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการภักดีต่ออัลลอฮฺ มุสลิมทุกคนจะต้องละหมาด วันละ 5 เวลา

ในศาสนาอิสลามนั้นจะเริ่มฝึกให้เด็กละหมาดตั้งแต่อายุ 7 ขวบ และเมื่อลูกมีอายุถึง 10 ขวบ พ่อแม่ต้องกำชับให้ลูกละหมาดให้ครบ 5 เวลา ถ้าลูกไม่ละหมาดพ่อแม่สามารถลงโทษลูกได้

การลงโทษมีหลากหลายวิธีแต่ถ้าลูกยังดื้อดึงไม่ยอมเชื่อฟัง พ่อแม่ก็สามารถลงโทษลูกโดยการเฆี่ยนตี ซึ่งการลงโทษด้วยการตีนั้นควรเป็นวิธีสุดท้ายและใช้ให้น้อยครั้งที่สุด และการตีนั้นก็ต้องเพื่อการอบรมสั่งสอน ไม่ใช่เพราะเหตุผลส่วนตัว

ดั่งฮาดิษที่ท่านรอซูลลุลลอฮฺ(ซ.ล) กล่าวไว้ว่า... ความว่า  พวกเจ้าจงใช้ให้ลูกหลานของเจ้าละหมาด เมื่อพวกเขาอายุเจ็ดขวบ และตีเขาเมื่ออายุสิบขวบ และจงแยกพวกเขาจากการนอนด้วยกัน” (บันทึกโดยอิหม่ามอะฮฺหมัดและอิหม่ามอาบูดาวูด)

จากการแบ่งช่วงอายุของบรรดานักวิชาการและในทัศนะของอิสลามดังกล่าว เราสังเกตเห็นได้ว่าเด็กที่มีอายุระหว่าง 7 – 10 ปี เป็นวัยที่ควรจะเรียนรู้หน้าที่ของมุสลิมและหัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงจัง ผู้ใหญ่ควรดูแลให้เด็กมีชุดละหมาดที่สะอาดอยู่เสมอ

การละหมาด ฝึกฝนให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีความอดทน และขัดเกลาจิตใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่ประพฤติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางชั่วร้าย

ดังอัลกุรอานระบุไว้ ความว่า " และจงละหมาด แท้จริงการละหมาดจะยับยั้งความลามกอนาจารและสิ่งต้องห้าม " (อัล - อังกะบูต : 45)

ชุดละหมาดที่สะอาดนั้น พ่อแม่ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อเด็ก แต่ก็ต้องสะอาดและปลอดภัยต่อผิวลูกเช่นกัน


อ่านต่อ