3 เรื่องที่ท่านนบีฝากถึงพ่อแม่ในเรื่องการสอนลูกให้มีอีหม่านตั้งแต่เด็กเด็กที่เกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้ เปรียบเสมือนผ้าขาวสะอาด กว่าเด็กจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องผ่านการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่สอนดี เด็กก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี แต่ถ้าพ่อแม่สอนแต่เรื่องที่ไม่ดี เด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดี ทุกอย่างล้วนแต่ขึ้นอยู่การอบรมสั่งสอนของพ่อแม่

ซึ่งการอบรมสั่งสอนลูกให้กลายเป็นเด็กดีมีอีหม่านศรัทธาในอิสลามมีแบบอย่างจากท่านนบี (ซ.ล) เยอะแยะมากมาย แต่มี 3 ประการที่ท่านได้ฝากให้พ่อแม่ควรนำไปปฏิบัติดังนี้

1. สร้างความศรัทธาให้กับลูก

ปลูกฝังความรักอัลลอฮฺและการศรัทธาต่อพระองค์ในหัวใจของเด็ก เพราะว่าอัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงสร้างเรา เป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพแก่เรา และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่เราเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สําหรับพระองค์

2. สอนลูกเรื่องการละหมาด

จําเป็นจะต้องสอนลูกทั้งชายและหญิงให้ละหมาดในวัยเยาว์ เพื่อที่เขาจะได้ละหมาดติดในขณะที่เติบใหญ่ เนื่องจากคํากล่าวของท่านรอซูลุลลอฮฺ  ที่ว่า….

 “ท่านทั้งหลายจงสอนลูกๆของพวกท่านให้ละหมาด เมื่อพวกเขาอายุได้เจ็ดขวบ และจงตีพวกเขา เมื่อพวกเขาอายุได้สิบขวบ เพื่อให้พวกเขาละหมาด พร้อมกับแยกที่นอนของพวกเขาด้วย” (ฮาดิษเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ ของ อัล-อัลบานีย์)

3. ฝึกให้ลูกรู้จักกับการทำอามาลอิบาดะฮฺต่างๆ

อามาลอิบาดะฮฺต่างในอิสลามมีมากมาย แต่สำหรับเด็กอายุน้อยๆสอนอามาลอิบาดะฮฺง่ายๆ เช่น 

สอนอ่านอัลกุรอานให้แก่ลูกๆ ซึ่งเราก็จะเริ่มด้วยซูเราะฮฺ อัลฟาติฮะฮฺ ซูเราะฮฺสั้นๆ และท่องจําดุอาอฺต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ดุอาอฺกินข้าว ดุอาอฺก่อนนอน

การอบรมสั่งสอนลูกตามแบบที่ท่านนบี (ซ.ล) ไม่ใช่เรื่องยากเลย หากพ่อแม่ใส่ใจและปฏิบัติอย่างแท้จริง การอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีมีอีหม่านในอิสลามเราแบบอย่างที่ดีจากท่านนบี (ซ.ล) แล้ว เราคนเป็นพ่อเป็นแค่นำแบบอย่างที่ดีๆเหล่านี้มาปฏิบัติ อินชาอัลลอฮฺ ลูกเราก็จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ตามแบบฉบับอิสลาม


หน้าที่ของพ่อแม่นั้นนอกจากจะอบรมลูกเรื่องการใช้ชีวิตกับหลักการศาสนา พ่อแม่ควรใส่ใจในการอบรมสั่งสอนลูก และปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย ในทุกๆ เรื่อง เช่น เรื่องการดูแลการแต่งกาย การปลูกฝั่งให้รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน


อ่านต่อ