จริงหรือไม่ เพราะลืมซูโกร…ริสกีถึงได้ลด

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

บางครั้งเราอาจมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อย ที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงให้สิ่งที่ดีกับตัวเรา จนมองข้ามการซูโกร(ขอบคุณ)ต่อเอกองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ประเด็นนี้จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงลดริสกีลง Berita muslim เห็นว่าทุกคนไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้ค่ะ


อิสลามสอนว่าเมื่อได้รับสิ่งดีๆแล้ว อย่าลืมซูโกร(ขอบคุณ) เพราะเมื่อเราซูโกร อัลลอฮฺก็จะเพิ่มความเมตตาและริสกีมากกว่าเดิม แต่หากลืมซูโกร ก็อย่าได้แปลกใจที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ได้ลดริสกี การที่เราจะซูโกรไม่จำเป็นต้องเป็นริสกีที่ใหญ่เสมอไป เช่น การซูโกรต่อ ริสกีที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงให้เรามีความเป็นมนุษย์ที่ครบสมบูรณ์และไม่พิการที่ดี มีครอบครัวที่ดี  หน้าที่การงานดี เพื่อนดี ความคิดดี ซึ่งหากสามารถมองบททดสอบที่ผ่านมาเป็นบนเรียน ก็ล้วนให้เราคิดและไตร่ตรองความซูโกรอยู่เสมอ


การซูโกรจะมีสองลักษณะ คือ การซูญูดทันทีทันใดเมื่อได้รับสิ่งที่เราต้องการหรือซูญูดเมื่อเวลาใดก็ได้ โดยตอนซูญูดให้เหนียตว่า ขอซูโกรทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงมอบให้แก่เรา บางทีเราอาจกล่าวสิ่งที่ได้รับด้วย


แบบที่สองคือการซูโกรด้วยการละหมาด หนึ่งในวิธีการละหมาดซูนัตซูโกรสามารถทำได้ดังนี้

ในขณะที่ตักบีร ให้เหนียตว่า “ข้าพเจ้าละหมาดซูนัตซูโกร สองรอกะอัต เพื่ออัลลอฮฺตะอาลา”


รอกะอัตแรก ให้อ่าน ซูเราะฮฺالْفَاتِحَةِ  (อัลฟาติหะฮฺ) และตามด้วย ซูเราะฮฺ (อัลกาฟิรูน)  قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

รอกะอัตที่สอง ให้อ่าน ซูเราะฮฺالْفَاتِحَةِ  (อัลฟาติหะฮฺ) และตามด้วย ซูเราะฮฺ (อัลอิคลาส) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

เสร็จจากการละหมาด ต่อด้วยดุอาอฺ อ่านตามนี้


เวลาที่สามารถทำการละหมาด คือทันทีทันใดที่ได้รับสิ่งที่ดีหรือ ช่วงไหนก็ได้ เว้นแต่ช่วงเวลาที่ห้ามละหมาดเท่านั้น เช่น หลังละหมาดซุบฮฺ หลังละหมาดอัสรี เป็นต้น

ต้องการให้ทุกคนรู้ไว้ว่า ถ้าอยากได้ดีมากกว่าเดิมหรือไม่อยากให้อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ลดริสกีลง ก็อย่าลืมซูญูดซูโกร อินชาอัลลอฮฺมีดีในชีวิตเพิ่มกว่าเดิมนะคะ

>>แสงสว่างความมั่นคงของชีวิต“เมื่อได้ดีอย่าลืมซูโกร”<<


เรียบเรียงโดย  Fateemoh ; Berita muslim

รูปประกอบโดย 2.bp.blogspot, i.ytimg, Reddit, acehscore.blogspot, news-658-1477717052-391


อ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที