ข้าวหน้าเนื้อโชงะ

กรรมวิธีการปรุงข้าวหน้าเนื้อโชงะไม่ยุ่งยาก เนื่องจากความอร่อยของอาหารจะอยู่ที่ซอสผลไม้ตุ๋นที่ให้รสชาติกลมกล่อม สามารถนำมาผัดได้โดยไม่ต้องปรุงพิ่ม [...]

อาหารมุสลิม 9 กลุ่มชาติพันธุ์

ถึงแม้จะนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ขึ้นอยู่กับสังคม ประเพณี ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ....... [...]