4 สาเหตุก่อมะเร็งใน “ออฟฟิศ”

         วัยทำงานที่ต้องใช้ชีวิตในออฟฟิศอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมง / วัน ติดต่อกันยาวนานหลายปีอาจมีโอกาสเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงภายนอกร่างกายที่เป็นสาเหตุก่อมะเร็งได้มากกว่าวัยอื่น ซึ่งสาเหตุก่อมะเร็งในออฟฟิศ ที่ต้องระวัง คือ

ควันบุหรี่

        ควันบุหรี่มีสารเคมีที่ทางการแพทย์ระบุว่า เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งหลายชนิด ซึ่งหากได้รับเข้าไปในปริมาณมากและเป็นประจำ อาจส่งผลเสียกับร่างกายมากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่ 5-15 เท่า มีโอกาสป่วยเป็นมะเร็งปอด โรคเรื้อรังระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และการทำงานของปอดเสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆ

 

อาหาร

       วัยทำงานหลายคนมีพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะ นิยมการบริโภคอาหารสำเร็จรูป อาหาร ฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำ เพราะกินง่าย สะดวก รวดเร็ว แต่อาหารพวกนี้นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ยังอาจมีสารสังเคราะห์ที่เป็นตัวการก่อมะเร็ง ปนเปื้อนอยู่ด้วย

 

ไมโครเวฟและเครื่องถ่ายเอกสาร

       แม้คลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นที่ไม่มีโอกาสตกค้างในร่างกายและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่ภาชนะที่ใส่อาหารสำเร็จรูป การอุ่นอาหารซ้ำไปซ้ำมาต่างหาก ที่เป็นสาเหตุให้มี สารพิษสะสมในร่างกาย จนกลายเป็นเชื้อมะเร็งได้ในที่สุด รวมไปถึงฝุ่นผงหมึกในเครื่องถ่ายเอกสาร ที่เต็มไปด้วยสารเคมีอันตราย ก็มีโอกาสสะสมในร่างกาย จนทำร้ายอวัยวะภายในได้เช่นกัน

 

ความเครียด

        

      เป็นภัยเงียบที่ทำให้สารเคมีในร่างกายแปรปรวน จนร่างกายทำงานผิดปกติและภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอลงโดยไม่รู้ตัว หากเกิดสภาวะเช่นนี้ขึ้น เชื้อมะเร็งก็มีโอกาสเจริญเติบโต แพร่กระจายได้เร็ว โดยไม่แสดงอาการที่แน่ชัดออกมา ซึ่งกว่าจะรู้ตัวก็อาจสายเกินป้องกันแล้ว

     ยังมีสาเหตุก่อมะเร็งมากมายที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด แม้ไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันได้  แต่ควรเลือกหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นก่อมะเร็งให้ได้มากที่สุด

อ่านต่อ