ดารุ้ลอะมาน...บ้านแห่งความสันติ


           มัสยิดหลังนี้ก่อตั้งขึ้นโดยมุสลิมที่อพยพจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพมหานคร ในอดีตนั้นเป็นชุมชนขนาดเล็กที่อยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องและได้จัดตั้งมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ  โดยมีครูมะห์มูด มุตารี เป็นผู้ตั้งชื่อมัสยิดแห่งนี้ว่า “ดารุ้ลอะมาน” ซึ่งมีความหมายว่า “บ้านแห่งความสันติ”


         เดิมทีบริเวณนี้มีคลองอยู่หน้าและด้านข้างมัสยิด   การเดินทางของพี่น้องมุสลิมก็อาศัยเส้นทางน้ำจากคลองแสนแสบ ตั้งแต่อดีตมีโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งครูมะห์มูด มุตารี เป็นผู้ก่อตั้ง แล้วก็มีผู้ที่ทำการเรียนการสอนในเรื่องของกีตาบ อาหรับ มลายู  โดยมีมุสลิมจากหลายที่ทั้งหนองจอก นครนายก  ฉะเชิงเทรา  มาเรียนรวมทั้งมาประกอบอาชีพ จนกลายเป็นชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ขึ้นมาและปัจจุบันทางมัสยิดก็มีการเรียนการสอนฟัรดูอีนทุกวัน


            ขณะเดียวกันก็มีผู้คนหลากหลายเข้ามาประกอบอาม้าลอิบาดะห์ โดยเฉพาะวันศุกร์จะเห็นมุสลิมมากหน้าหลายตามารวมตัวกันที่นี่และละหมาดร่วมกันไม่ต่ำกว่า 700 คน  ส่วนในช่วงรอมฎอนทางมัสยิดก็จะจัดเลี้ยงละศีลอดและมีผู้มาร่วมไม่ต่ำกว่า 350 คนต่อวัน มัสยิดหลังนี้มีพื้นที่กว้างขวางและใช้สอยได้อย่างคุ้มค่าตามเจตนารมณ์ของผู้ที่วากัฟที่ดิน


             ประการสำคัญกรรมการมัสยิด สัปบุรุษ ประธานชุมชน ต่างร่วมกันพัฒนาให้ชุมชนและมัสยิดแห่งนี้อยู่ในสถานะที่ดีรวมทั้งอยู่ร่วมกันกับต่างศาสนิกอย่างมีความสุข ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  มัสยิดแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จุดศูนย์กลางของชุมชน  แต่เป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครด้วย เมื่อมีพี่น้องมุสลิมเดินทางมา มัสยิดได้ดูแลต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่น 

อ่านต่อ