อย่าให้อดีตที่ไม่ดี มาทำร้ายความเป็นปัจจุบันและอนาคตที่สวยงาม

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วเคยผิดพลาดในชีวิต ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ด้วยความเป็นห่วงในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของครอบครัวมุสลิม Berita muslim (นิตยสารมุสลิมออนไลน์) จึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องการอยู่กับปัจจุบันและอนาคตที่สวยงาม ที่สำคัญให้มองอดีตที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่บทเรียนราคาแพงที่จะไม่กลับไปทำซ้ำในรูปแบบเดิมอีก อินชาอัลลอฮฺ

สำหรับครอบครัวมุสลิม สิ่งที่ต้องตระหนักที่สุด เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น เช่น

1. มีชีวิตอยู่เพื่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)

สำหรับใครที่เคยมีอดีตที่ไม่ดี และต้องการอยู่กับปัจจุบันและอนาคตที่สวยงาม สิ่งที่ต้องคิดอยู่เสมอ นั่นก็คือ การมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันเพื่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ให้เหนียตในทุกการงานเพื่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ไม่ว่าจะด้วยการงานใดๆก็ตาม

หากเมื่อเราได้เหนียตมีชีวิตอยู่เพื่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) เราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลใดๆกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา และไม่จำเป็นต้องกังวลใดๆกับเรื่องในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะเป็นในรูปแบบไหน เพียงแค่ให้หัวใจได้มีชีวิตที่บริสุทธิ์จริงๆเพื่อพระองค์ และสิ่งที่ดีอื่นๆก็จะตามมาเองที่หลัง อินชาอัลลอฮฺ ด้วยความอนุมัติของพระองค์ 

2. ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เพื่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) 

สำหรับใครที่เคยมีอดีตที่ไม่ดี เชื่อเสมอว่า คงไม่ง่ายที่จะลืมเรื่องราวที่ไม่ดีเหล่านั้น แต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้เสมอไป เพราะเมื่อใดที่เราต้องการลืม เพื่อที่จะอยู่กับปัจจุบันและอนาคตที่สวยงาม แน่นอนต้องทำได้เสมอ เพราะสิ่งที่ทำได้หรือไม่ได้นั้นล้วนขึ้นอยู่กับจิตใจ

อย่าลืมให้หัวใจได้หนักแน่นเพื่อพระองค์ ในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นของปัจจุบัน ที่สำคัญอย่าลืมวิงวอนขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) เพื่อทำปัจจุบันให้ดีที่สุด อยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขและถูกต้องตามแนวทางของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) อินชาอัลลอฮฺ ชีวิตที่อยู่ในปัจจุบันเพื่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) จะราบรื่น

3. มอบหมายเรื่องในอนาคตให้พระองค์ดูแล

เมื่อไหร่ที่ต้องการอยู่กับปัจจุบันและอนาคตที่สวยงาม อย่าให้เรื่องร้ายๆที่ไม่ดีในอดีตมาปะปนกับสิ่งที่ดีในปัจจุบัน เพราะเรื่องในอดีตที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นได้จบลงไปแล้วในอดีต ซึ่งตอนนี้ให้คิกเสียว่าจะอยู่กับปัจจุบันและอนาคตที่สวยงาม เพื่อพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) 

ที่สำคัญอย่าลืมมอบหมายเรื่องราวต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตให้พระองค์เป็นผู้ดูแล และให้ละหมาดและดุอาอฺที่ดีต่างๆ เป็นเพื่อนที่แสนดีที่คอยช่วยเหลือในทุกๆการงาน อินชาอัลลอฮฺ 

เมื่อหัวในได้มอบหมายต่อพระองค์ในทุกการงานในอนาคต เราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลใดๆ ให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด และมอบหมายเรื่องราวต่างๆในอนาคตให้พระองค์เป็นผู้ดูแล ด้วยละหมาดและดุอาอฺ อินชาอัลลอฮฺ จะลืมเรื่องราวที่ไม่ดีในอดีตได้

ด้วยเหตุดังกล่าว สำหรับคนที่เคยมีอดีตที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆ ก็ตาม เช่น ในเรื่องของอาชีพการงาน หรือ เรื่องของครอบครัว หรือ เรื่องการมีเพื่อนที่ไม่ดี อื่นๆเป็นต้น ขอให้มองอดีตที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่บทเรียนราคาแพงที่จะไม่กลับไปทำซ้ำในรูปแบบเดิมอีกครั้ง ให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและดำเนินชีวิตตามแนวทางของอิสลามอย่างถูกต้อง อินชาอัลลอฮฺ ผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) จะสวยงามยิ่งกว่าอื่นใดในอนาคต อินชาอัลลอฮฺ ด้วยความอนุมัติจากพระองค์

วัลลอฮฺอะอฺลัม


เรียบเรียงโดย Fateemoh : Beritamuslimmag.com

ขอขอบคุณภาพประกอบโดย ikcpg.me


อ่านต่อ