เคล็ดลับไม่ตามนัฟซูชัยฏอน เพื่อชีวิตคู่ที่บารอกัต

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

โดยปกติแล้วมนุษย์ย่อมมีการเอาแต่ใจตัวเองเป็นเรื่องธรรมดา ในการใช้ชีวิตคู่ก็เช่นเดียวกัน Berita muslim (นิตยสารมุสลิมออนไลน์) มองว่า การที่คู่ชีวิตจะมีความบารอกัตได้นั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตนของทั้งคู่ให้ถูกต้องตามแนวทางของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ไม่ใช่ทำตามนัฟซูของชัยฏอน ซึ่งจะมีเคล็ดลับแบบไหนบ้างมาดูกันค่ะ

1. ยับยั้งนัฟซูที่มาจากการหลอกลวงของชัยฏอน

ชีวิตคู่ท่านไหนที่ต้องการให้ครอบครัวมีความบารอกัต ก็อย่าทำตามอารมณ์ที่มาจากการหลอกลวงของนัฟซูชัยฏอน หรือให้รู้จักยับยั้งนัฟซูที่ไม่ดีให้ได้ ด้วยความอดทนที่ดีงามตามแนวทางของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)

ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่คู่ชีวิตจะสามารถยับยั้งในเรื่องของนัฟซูที่มาจากการหลอกลวงของชัยฏอนได้ แต่เชื่อว่าไม่เกินความสามารถที่ผู้มีอีหม่านจะทำได้เช่นกัน เมื่อใดที่หนักแน่นด้วยหัวใจที่เที่ยงตรงต่อความรู้สึกของตัวเองเพื่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) อินชาอัลลอฮฺ สามารถเอาชนะนัฟซูชัยฏอนได้สำเร็จ ด้วยความอนุมัติของพระองค์

2. มีความอิคลาส (จริงใจ) ต่อกันในทุกคำพูดและการกระทำเพื่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)

การใช้ชีวิตคู่เพื่อให้มีความบารอกัตถือว่าไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด เพียงแค่ให้มีความอิคลาส (จริงใจ) ต่อคำพูดที่เปล่งออกมา พร้อมปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ในทุกการงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบใดก็ตาม 

การที่คนสองคนสองสามารถให้การสื่อสารพร้อมด้วยการปฏิบัติตัวตามแนวทางของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ด้วยความอิคลาส (จริงใจ) ต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม ให้มีความอิคลาส (จริงใจ) ต่อพระองค์อยู่เสมอ และหวังผลตอบแทนจากพระองค์ อินชาอัลลอฮฺ ชีวิตคู่จะมีความบารอกัต 

3. ตักเตือนกัน

คู่ชีวิตที่จะมีความบารอกัตได้ สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรมองข้าม คือ การรู้จักตักเตือนกันและกันในสิ่งที่ไม่ดี หรือสิ่งที่มาจากการหลอกลวงของนัฟซูชัยฏอน เพื่อให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) 

ซึ่งการตักเตือนกันและกันสามารถมีได้ในหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น

- การตักเตือนกันด้วยความอิคลาส (จริงใจ) ต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จากมนุษย์ แต่หวังดีให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริง และให้เชื่อว่าสักวันหนึ่งอัลลอฮฺ (ซ.บ.) จะตอบแทนตนในสิ่งที่ดียิ่งกว่าอื่นใด

- ตักเตือนกันด้วยการใช้เสียงที่นุ่มนวล ไม่แข็งกระด้าง เนื่องจากว่าเสียงที่นุ่มนวลย่อมเข้าถึงและสัมผัสหัวใจได้ง่ายกว่าเสมอ

- ตักเตือนกันด้วยการประพฤติตนเองให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นในคุณลักษณะอันดีงามของตนเองเสียก่อน และควรนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีได้

- และอื่นๆ

4. อดทน

เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือตัวกระตุ้นบางอย่างที่ทำให้ตัวเรามีความอยากทำตามอารมณ์ใฝ่ตำหรืออารมณ์ที่มาจากการหลอกลวงของชัยฏอน เพื่อให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อกัน สิ่งสำคัญที่ต้องคิดและต้องทำคือ “อดทน” และต้องอดทนด้วยความอดทนที่ดีงาม 

เนื่องจากการอดทนที่ดีงามเท่านั้นที่สามารถเอาชนะอารมณ์นัฟซูของชัยฏอนได้สำเร็จ ฉะนั้น เมื่อรู้ว่า การซอบัร หรือ การอดทนนั้นส่งผลที่ดีงามตามมาที่หลัง อย่าลืมนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตคู่ เพื่อความบารอกัต อินชาอัลลอฮฺ

5. ดุอาอฺ

คู่ชีวิตหลายคนที่สามารถมีครอบครัวที่บารอกัตได้ เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นหนักแน่นในคำดุอาอฺ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ทั้งคู่ก็ใช้พลังแห่งดุอาอฺเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆในชีวิตให้ได้สำเร็จ การหนักแน่นในคำดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) เท่านั้นที่สามารถเอาชนะนัฟซูที่มาจากการหลอกลวงของชัยฏอนได้สำเร็จ

หวังพึ่งพระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ในทุกการงานด้วยการดุอาอฺให้คู่ชีวิตมีความบารอกัต ดุอาอฺด้วยความหวัง ดุอาอฺด้วยการหวังผลลัพธ์ที่ดีในวันหนึ่งข้างหน้าจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) อินชาอัลลอฮฺ

6. มอบหมายต่อพระองค์ (ตะวักกัล)

เคล็ดลับสุดท้ายที่คู่ชีวิตสามารถนำไปใช้ได้ คือ การมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) เมื่อทั้งคู่ได้ปฏิบัติจริงและดุอาอฺในรูปแบบต่างๆที่ท่านต้องการ สุดท้ายผลลัพธ์จะออกมาในรูปแบบไหนขอให้มอบหมายแด่พระองค์ อินชาอัลลอฮฺ 

6 เคล็ดลับที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี หากคู่ชีวิตท่านไหนที่ต้องการมีชีวิตคู่ที่บารอกัต ลองนำเคล็ดลับดังกล่าวไปใช้ดู เผื่อสามารถนำไปใช้ได้จริง อินชาอัลลอฮฺ ชีวิตคู่จะมีความบารอกัตทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ ด้วยความอนุมัติของพระองค์ในสักวันหนึ่ง อามีนๆ

วัลลอฮฺอะอฺลัม


เรียบเรียงโดย Fateemoh : Beritamuslimmag.com

ขอขอบคุณภาพประกอบโดย www.islamifejaime.com


อ่านต่อ