การตออัตของภรรยาในอิสลาม

ในอิสลามภรรยาต้องต่อตออัต(เชื่อฟัง,ปรนนิบัติ)ต่อสามีในทางที่ดี BML ขอแนะนำภรรยาให้ความสำคัญในการเป็นภรรยาที่ดี ซึ่งลำดับความสำคัญของความรักจะเป็นแบบไหนบ้างมาดูกันเลยคะ

   ความสำคัญลำดับแรกคือ ต้องตออัตต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) และรักอัลลอฮฺ (ซ.บ.)

    การที่จะเป็นภรรยาที่ดีได้อันดับแรกต้องตออัตและรักอัลลอฮฺ(ซ.บ.) โดยจะยึดแนวการดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ต้องการ จะทำตามในคำสั่งของพระองค์และหลีกเลี่ยงในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามด้วยหัวใจที่อิคลาส(จริงใจ)

 

ลำดับที่สองคือ ภรรยาที่ดีต้องตออัตต่อสามีและรักสามีในทางที่ดี

    ลำดับที่สองของความรักในการเป็นภรรยาที่ดีคือต้องตออัตต่อสามีและรักสามีในหนทางที่ดีหรือในหนทางของอัลลอฮ (ซ.บ.) เนื่องจากว่า การต่ออัตต่อสามีนั้นเป็นหนึ่งในหน้าที่ตามคำสั่งของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ตามอัลกุรอานซูเราะฮฺอันนิสาอฺ อายัตที่ 34  

 

ลำดับที่สามคือ ภรรยาที่ดีต้องตออัตต่อพ่อแม่และรักพ่อแม่

 

     การที่จะเป็นภรรยาที่ดีได้นั้นก็ต้องตออัตต่อพ่อแม่และรักพ่อแม่เช่นกัน แม้ว่าการจัดลำดับความสำคัญของความรักจะอยู่ในลำดับที่สามก็ตาม แต่ความรักต่อสามีและรักต่อพ่อแม่จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่จะไม่ละเลยเกินขอบเขตตามที่อิสลามได้กำหนดไว้อย่างสวยงาม

 

     ภรรยาที่ดีต้องจัดลำดับความสำคัญของการตออัต เนื่องจากการตอบแทนจากอัลลอฮฺ(ซ.บ.)จะประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด อินชาอัลลอฮฺ  ด้วยความอนุมัติของพระองค์อย่าลืมขอดุอาอฺให้ได้เป็นภรรยาที่ดีทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ อามีนๆ


เรียบเรียงโดย Fateemoh : Beritamuslimmag.com

อ้างอิงการแปลอัลกุรอานจาก www.hebron.edu

อ่านต่อ