สอนลูกให้มีทักษะชีวิต

โพสเมื่อ : 2019-07-02 2:35 น. หมวดหมู่: Finance

           โลกดิจิตัล จะทำให้ลูกของคุณพบกับสังคมแบบตัวคนเดียวมากขึ้น
โดยจะขาดการสื่อสารแบบซึ่งหน้ารวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันก็ลดน้อยลง มีผลกระทบต่อสภาพทางจิตใจและความเครียดทางอารมณ์สูง
 

           การส่งเสริมทักษะชีวิตให้ลูกของคุณตั้งแต่เขายังเยาว์วัยน่าจะเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาเหล่านี้กับลูกของคุณได้ดีทีเดียว
ฉบับนี้ มีแนวทางการสอนลูก 
เพื่อให้การสอนลูกของคุณเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณเองก็สามารถทำได้

 

          1.สอนลูกให้พูดจาไพเราะเคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโสเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
เหมือนที่ว่า
วาจาดี มีคนรัก

 

        2.สอนลูกให้เข้าใจในความต่างของบุคคล เพศ วัย
ฐานะ ระดับสติปัญญา การศึกษา อาชีพ เช่น
ยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างแห่งบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความรู้สึกผู้อื่นและเห็นอกเห็นใจผู้ด้อยกว่า

 

        3.สอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ ควบคุมอารมณ์
สามารถสอนได้ตั้งแต่ลูกคุณยังเล็กๆ เพื่อไม่ให้ติดนิสัยเจ้าอารมณ์ไปจนโต
ซึ่งจะส่งผลถึงความเครียดโดยจะเกิดกับทุกคนในครอบครัวหรือทุกคนที่ใกล้ชิด

 

       4.สอนให้รู้จักตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ลูกลังเล
ต้องให้ลูกตัดสินทางเลือกเองก่อนแล้วเขาจะเรียนรู้จากมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

       5. สอนให้ลูกแยกแยะเรื่องราวต่างๆจากการรับรู้รับฟังด้วยเหตุและผล

 

       6. สอนให้ลูกรู้จักคิดวิเคราะห์ง่ายๆจากข่าวสารที่ฟัง
หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

 

       7. สอนให้ลูกกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องตามความถนัดของเขา

 

        8. สอนให้ลูกใช้คำกล่าวขอบคุณ
ขอโทษ สวัสดี คำที่เป็นสากลนิยมใช้เมื่อยินดีและเมื่อเสียใจกับเขา

 

       9. สอนให้ลูกรู้จักการสื่อสารที่ถูกวิธี
ตรงไปตรงมา

 

     10. สอนให้ลูกรู้จักจัดลำดับความสำคัญในชีวิต
รู้จักริเริ่มทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

 

      จะเห็นได้ว่าแนวทางการสอนลูกให้มีความสุขในสังคมนั้น
เกิดจากกระบวนการคิดที่ทำให้มีการสื่อสารเกิดขึ้นเป็นสำคัญ
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่จำเป็นในยุคดิจิตัลที่คนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกนี้ก็ตามสามารถเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ที่โลกทั้งใบแทบไม่มีรอยต่อซึ่งเป็นยุคของโลกไร้พรมแดน

Cr.British Council   / เรียบเรียง  Bml 

บทความล่าสุด

สิ่งที่ทำให้การวางแผนการเงินล้มเหลว

หัวใจสำคัญของการวางแผนการเงินก็คือ การรู้ว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่ที่จะใช้จ่ายไป...

2019-07-02 02:48
เพิ่มเงินเก็บเพื่อสร้างเงินออมก้อนโต

“มีรายได้เท่าเดิม แต่จะทำยังไงให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้น?” เชื่อว่าใครที่เจอคำถามนี...

2019-06-01 01:53
วางแผนเกษียณอย่างสบายใจ

ไม่ว่ารูปแบบของวัยเกษียณของคุณจะเป็นแบบไหน การเตรียมพร้อมปรับตัวให้พร้อมรับวัย...

2019-04-01 07:13
“แต่งงาน” ต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่?

“การแต่งงาน” เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า “ครอบครัว” แต่เป้าหมายนั้นจะเป็นจริงไม่ได้...

2019-03-04 07:39