ผมคิดว่าตนเองเป็นนักกิจกรรมผู้รับใช้อิสลาม

โพสเมื่อ : 2020-10-19 9:39 น. หมวดหมู่: Highlight Article News

อาจารย์บรรจง ( อะมีน )   บินกาซัน           

“ผมคิดว่าตนเองเป็นนักกิจกรรมผู้รับใช้อิสลาม” 

          หลังจากได้พูดคุยกับมุสลิมท่านนี้ “อาจารย์บรรจง  บินกาซัน”    และได้สอบถามถึงสถานะที่แท้จริงของท่าน ก็ได้รับคำตอบยืนยันว่า “ผมเป็นนักกิจกรรมผู้รับใช้อิสลาม” นั่นจึงทำให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นที่จะนำเรื่องราวของมุสลิมท่านนี้ ถ่ายทอดผ่าน BML

         “ผมเป็นนักกิจกรรมผู้รับใช้อิสลาม” ดูเหมือนจะเป็นคำพูดที่สอดคล้องกับมติเอกฉันท์และคำประกาศเกียรติคุณจากสภามหาวิทยาลัยฟาตอนี  ที่ได้มอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาอิสลามศึกษา  เพื่อเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

          อาจารย์บรรจง  บินกาซัน  สำเร็จการศึกษาในระดับประถมถึงมัธยมศึกษา จากร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   ระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งในระหว่างศึกษาได้เขียนสารานิพนธ์เกี่ยวกับระบบการเงินอิสลามซึ่งได้กลายเป็นแนวทางในการก่อตั้งธนาคารอิสลามในปัจจุบัน  และสำเร็จหลักสูตร Elementary  Modern Standard Arabic ของมหาวิทยาลัย แคมบริดจ์   ผ่านงานในฐานะเจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่นและสายการบินปากีสถาน

        ปัจจุบันเป็นกรรมการเมืองไทยชารีอะฮฺ  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต เป็นบุคคลที่จริงจังในการเผยแผ่ศาสนา  มีประสบการณ์และการทำงานมากมายนับจากอดีตถึงปัจจุบันในการพัฒนาทางด้านการศึกษาศาสนาอิสลามและธนาคารอิสลามในประเทศไทย เช่น เป็นอดีตที่ปรึกษาของการจัดตั้งธุรกิจการเงินอิสลามของธนาคารศรีนคร ในปี พ.ศ. 2541 เป็นคณะทำงานร่างพ.ร.บ.และจัดตั้งธนาคารอิสลาม กระทรวงการคลัง  เป็นสมาชิกคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามและเป็นกรรมการที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่พ.ศ.2546 -2551

          นอกจากนี้ยังมีคุณูปการต่อสังคมมุสลิมไทยอย่างมากมาย  โดยเฉพาะบทบาทอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการแปลและเขียนหนังสือตำราอิสลามเป็นภาษาไทยมากกว่า 100 เล่ม ส่วนหนึ่งในผลงานแปลที่โดดเด่นคือ  ความหมายคัมภีร์อัลกุรอ่าน ที่เขียนโดย ซัยยิด   อบุล อะลา เมาดูดีย์ / ฮาลาลและฮารอม ที่เขียนโดย ดร.ยูซุฟ อัล กอรฺฎอวีย์  และเขียนบทความอิสลามลงในวารสารต่างๆ

           อาจารย์บรรจง   บินกาซัน ยังเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน  และเป็นวิทยากรให้การอมรมและคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชนตลอดมาอย่างสม่ำเสมอ  อาทิ เป็นอาจารย์พิเศษวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยากรสอนภาษาอาหรับ โครงการบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค สำนักงานมานุษยวิทยาสิรินธร จึงเป็นบุคคลตัวอย่างที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของวงการอิสลามศึกษาอย่างแท้จริง       


          “มูลนิธิสันติชน” ซึ่งได้ทำการจัดอบรมผู้สนใจอิสลามมาอย่างมากมายหลายปีนั้น เราเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำ ผู้ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ เราก็ทำเต็มที่ในส่วนนั้น เราไม่สามารถบังคับใครให้รับอิสลามได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือ  ผู้คนเริ่มสนใจและเข้าใจอิสลามมากขึ้น หลายคนรับอิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความสมัครใจเอง”

           “ผมไม่ใช่โต๊ะครู ไม่ได้จบศาสนาจากต่างประเทศ ผมเพียงทำสิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมมาตั้งแต่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย และมันได้ผลิดอกออกผลให้เห็นอย่างมากมาย  ก็นับเป็นสิ่งดีๆที่จะส่งต่อให้แก่ผู้อื่น  ผมคิดว่าตัวเองคือนักกิจกรรมผู้รับใช้อิสลาม” 

 

                สำหรับเยาวชนมุสลิมที่จะดะวะห์อิสลามท่ามกลางโลกยุคดิจิตัล อาจารย์ให้คำแนะนำว่า  “ขอให้เราวางตัวให้ดี ทั้งในเรื่องของบุคลิก มารยาท ความรู้และพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอ สิ่งเหล่านี้จะเป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่ามุสลิมคือใคร พวกเขาเชื่อและปฏิบัติอย่างไร”

       “ท้ายที่สุด ความดีงามที่เราได้ทำอยู่เสมอจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่มีส่วนช่วยให้อิสลามถูกเผยแพร่ออกไป หรือได้รับความสนใจเนื่องจากสิ่งที่เราเป็น” กล่าวได้ว่านี่เป็นคำตอบที่ดีและอาจจะเป็นการจุดประกายเล็กๆสำหรับเยาวชนรุ่นต่อไปอย่างมากมาย ในการเผยแผ่อิสลามที่อาจจะเรียกได้ว่า “Dawah by Action” หรือกระทำให้เห็นนั่นเอง

บทความล่าสุด

เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายชุมนุม “ชาวจะนะ” 36 คน หน้าทำเนียบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายชุมนุม “ชาวจะนะ” 36 คน หน้าทำเนียบ       เมื่อวันที่ 6 ธันว...

2021-12-07 11:32
ฮุจญาต เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ เผยตื้นตันใจมากหลังจากเก...

ฮุจญาต เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ เผยตื้นตันใจมากหลังจากเกิดเหตุการณ์ รัฐบาลได...

2021-12-04 11:21

พรรคประชาชาติมาให้กำลังใจ “ไครียะห์ ระหมันยะ” บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล       เม...

2021-12-03 10:58
มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม มอบทุนการศึกษา

มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม มอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิแม่บ...

2021-11-30 09:43