แนวทางปฏิบัติช่วงเปิดเรียนแนวใหม่ New Normal

แนวทางปฏิบัติช่วงเปิดเรียนแนวใหม่ New Normal เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา... [...]

กฟผ. ปล่อยคาราวานตู้ตรวจความดันบวกและลบ มอบ รพ. 100 แห่ง สู้ COVID-19

กฟผ. ปล่อยขบวนรถคาราวานตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ ที่ กฟผ. ผลิต จำนวน 120 ตู้ มอบให้กับโรงพยาบาล 100 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อสู้วิกฤต COVID-19 ช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย.... [...]