คิดไปได้ !! อิสลาม อยู่เบื้องหลังศึกธรรมกาย

ณ ตอนนี้ทุกหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ หน้าจอทีวี หรือแม้กระทั่งสื่อออนไลน์หรือสื่อโซเชียลต่างๆ ก็เต็มไปด้วยข่าว “วัดธรรมกาย”  Berita Muslim เราขอไม่ก้าวล่วงถึงประเด็นดังกล่าวว่า ใครถูก ใครผิด แต่ก็คงมีความรู้สึกไม่สบายใจบ้างเช่นเดียวกับมุสลิมไทยทุกคน กับความพยายามเชื่อมโยงจากคนบางกลุ่ม คิดไปได้ว่า มุสลิมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมด นอกจากจะไม่สบายใจแล้ว ยังกังวลใจด้วยว่า ความพยายามใส่ไคล้ที่ปราศจากมูลความจริงดังกล่าว หมิ่นเหม่ต่อการสร้างความร้าวฉาน หากผู้รับสารปราศจากวิจารณญาณและการไตร่ตรองที่ดี  

เราเชื่อมาตลอดว่า แก่นแท้ของทุกศาสนาใด ไม่ว่าจะเป็น พุทธ มุสลิมหรือศาสนาอื่นๆ ล้วนสอนให้คนเป็นคนดี เพราะสิ่งนี้ เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

เราขอยืนยันผ่านทางพื้นที่เล็กๆ ที่เรามีอยู่ ณ ตรงนี้เลยว่า เราเป็นมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม เราไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเอกองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) และมีท่านนบีมูฮำมัด(ซ.ล) เป็นศาสนฑูตของพระองค์ กว่า 1,400 ปีที่ผ่านมา ศาสนาเรา ไม่เคยสอนให้เราคิดทำร้าย หรือยุยงให้ใครแตกแยกกับใคร 

ขอวิงวอนทุกท่านที่กำลังเสพสื่ออยู่ขณะนี้ โปรดใช้วิจารณญาณในการคิด ไตร่ตรอง ในการรับสื่อข่าวสารต่างๆ ให้มาก 

  


เรียบเรียงโดย Beritamuslimmag.com
อ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที