เสวนา “แคชเมียร์...ผลกระทบในทางมนุษยธรรม”

เสวนา “แคชเมียร์...ผลกระทบในทางมนุษยธรรม”

          กลุ่มสตรีผู้รักสันติ  จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “แคชเมียร์...ผลกระทบในทางมนุษยธรรม” โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.จรัญ  มะลูลีม ,  ดร.ศราวุฒิ  อารีย์  ,  ดร.อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม , ดร.อาณัส  อมาตยกุล, ดร.บัณฑิต  อารอมัน  ณ โรงแรมนูโวซิตี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าวจำนวนมาก

อ่านต่อ