นิทรรศการผ้าบาติก

นิทรรศการผ้าบาติก

     H.E. Mr. Ahmad Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเชียประจำประเทศไทย   กล่าวเปิดงาน “นิทรรศการผ้าบาติกสายสัมพันธ์ชวาและสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”  ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครกรุงเทพมหานคร 

      บทความส่วนหนึ่งจาก พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถหอรัษฎากรพิพัฒน์ ระบุว่าในระหว่างการเสด็จฯ เยือนชวาทั้งสามครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงซื้อผ้าบาติกกลับมารวมจำนวนกว่า ๓๐๐ ผืน และมีการเก็บรักษาไว้อย่างดีที่พระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวัง ในการเก็บรักษานั้น มีการให้หมายเลขกำกับผ้าแต่ละผืน 

      พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล ประเภทผ้า ชื่อลายผ้า แหล่งผลิต และราคาของผ้าแนบไว้ด้วย ผ้าบางผืนยังมีการบันทึกเรื่องการใช้ผ้า ตำแหน่งผู้สวมใส่ รวมทั้งความสำคัญของลวดลายผ้าประกอบไว้ด้วย  ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญยิ่ง ที่แสดงให้เห็นว่า การเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวานั้นไม่เพียงแต่จะเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังทรงสนพระทัยในธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่มีร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

     ดังนั้นในพุทธศักราช ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญผ้าบาติกดังกล่าวออกมาจัดแสดงในนิทรรศการ ผ้าบาติก: สายสัมพันธ์ชวาและสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ร่วมระลึกถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาสู่การพัฒนาประเทศในรัชสมัยของพระองค์ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมการใช้ผ้าบาติกในประเทศอินโดนีเซียด้วย


นิทรรศการ

นิทรรศการปัจจุบัน

นิทรรศการที่จะเกิดขึ้น

นิทรรศการที่ผ่านมา

ข่าวสารและกิจกรรม

สื่อ

พิพิธภัณฑ์

เกี่ยวกับเรา

การเยี่ยมชม

ติดต่อ

งานวิชาการ

วัตถุ

ร้านพิพิธภัณฑ์

โครงสร้างเว็บไซต์  |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล© ๒๐๑๗ พิ
อ่านต่อ