เตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอน

เตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอน

เมื่อ 11 มิ.ย.63, 1420 พ.ท.อุดม พุฒนุ้ย หน.ผมช.กกศ.ศสว. (ผู้แทน ผอ.กกศ.ศสว.) พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับนายต่วนบุกอรี  โต๊ะกูบาฮา ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ตะฮ์ฟิสอัลกุรอานปูยุด / คณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม  พูดคุยเรื่องมาตราการผ่อนปรนจากระยะ 3 เข้าสู่ระยะ 4

เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดการเรียน การสอนของสถาบันการศึกษาปอเนาะ พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ รวมถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้อง ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ตะฮ์ฟิสอัลกุรอานปูยุด ม.7 ต.ปูยุด อ.เมือง จว.ป.น.


อ่านต่อ