"สถานเอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย ประจำประเทศไทย จัดงาน Merdeka Cycling 2020"

"สถานเอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย ประจำประเทศไทย จัดงาน Merdeka Cycling 2020"


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 สถานเอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และการท่องเที่ยวมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงาน Merdeka Cycling 2020 ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ถนนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ซึ่งภายในงานนั้นจะมีรูปแบบการจัดให้ชาวมาเลเซียที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานร่วมกันและการพบปะและรื่นเริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณในการรักชาติ สร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองวันชาติมาเลเซียครั้งที่ 63 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 

โดยมี ดาโต๊ะโจจี้ ซามูเอล เอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ได้ทำการปล่อยตัวจักรยานซึ่งมีระยะทางการปั่นทั้งหมด 23.5 กิโลเมตร


ซึ่งในกิจกรรมทั้งหมดของงานนี้นั้น ไม่ใช่เพียงส่งเสริมการรักชาติหรือรื่นเริงเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง การเรียนรู้น้ำใจนักกีฬา พร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เข้ากับแคมเปญที่ว่า Malaysia Truly Asia ที่เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงานการท่องเที่ยวมาเลเซีย อย่างแท้จริง

























อ่านต่อ