มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ครูสอนศาสนา ศีลธรรมอิสลาม ครั้งที่25

มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ครูสอนศาสนา ศีลธรรมอิสลาม ครั้งที่25เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ทางมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ได้จัดให้พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  และครูสอนศาสนา ศีลธรรมอิสลาม ครั้งที่ 25  ณ  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
โดยได้มีการมอบทุนการศึกษา 146 ทุนตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยไม่จำกัดศาสนา เพื่อมอบโอกาสและการสร้างพลังเยาวชนที่เข้มแข็งทั้งในรั้วการศึกษาและเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม  พร้อมทั้งยังมีการมอบทุนสำหรับครูอาจารย์ผู้สอนศาสนา 86 ทุน 
อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เสียสละตนดำรงเพื่อส่งต่อความดีสู่ผู้คนอีกมากมาย  ซึ่งการมอบทุนต่างๆนั้นไม่ใช่พึ่งเกิดขึ้นเป็นปีแรก แต่ได้ทำการมอบทุนเพื่อสังคมอย่างนี้มาแล้วทั้งหมดถึง 25 ปีอ่านต่อ