กรมปศุสัตว์ ได้เปิดบูธเผยแพร่ความรู้ด้านปศุสัตว์ฮาลาล

กรมปศุสัตว์ ได้เปิดบูธเผยแพร่ความรู้ด้านปศุสัตว์ฮาลาล

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเนื้อสัตว์ (Trust Halal​ Livestock)
ณ โซนอาหาร​ "ตลาดของกินฟินทั่วไทย​ ตอน มากินกัน เทศกาลอาหารไทยพุทธ-มุสลิม" (ซึ่งมีให้บริการทั้งโซนฮาลาลและอาหารทั่วไป)​

#กรมปศุสัตว์
#สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
#กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

อ่านต่อ