ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ


ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน นายชัฟคัต มีรซิโยเยฟ ( Shavkat Mirziyoyev) จะเข้าร่วมในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่ 75 โดยจะกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอุซเบกเป็นครั้งแรกในวันที่ 23 กันยายนนี้

ในวันพุธที่ 23 กันยายน  ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน นายชัฟคัต มีรซิโยเยฟ ( Shavkat Mirziyoyev) จะเข้าร่วมในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่ 75

นัยสำคัญของการเปิดอภิปรายทั่วไปคือ “The future we want, the United Nations we need: reaffirming our collective commitment to multilateralism – confronting COVID-19 through effective multilateral action.”

ในการประชุม ประธานาธิบดีจะแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประเด็นเร่งด่วนในวาระระดับภูมิภาคและระดับโลกและสรุปประเด็นสำคัญทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและการพัฒนาของอุซเบกิสถาน

ตามที่หัวข้อหลักของการอภิปรายโดยรวมชี้ให้เห็นว่า ประธานาธิบดีมีกำหนดจะพูดถึงความพยายามในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด19 และการเอาชนะผลกระทบของโรค

ประธานาธิบดีคาดว่าจะนำเสนอโครงการริเริ่มที่สำคัญมากมายที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างการเจรจาที่สร้างสรรค์ในภูมิภาคและในระดับโลก ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพตลอดจนจัดการกับความท้าทายและภัยคุกคามร่วมสมัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร การลดความยากจน 

ในสุนทรพจน์ของเขาในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 72 เมื่อเดือนกันยายน 2017 ที่นิวยอร์ก ประธานาธิบดีได้เสนอความคิดริเริ่ม 5 ประการด้วยกัน ได้แก่ ประการแรก การประชุมสำหรับผู้นำประเทศเอเชียกลาง ประการที่สอง ความตระหนักรู้และการยอมรับความแตกต่างทางศาสนา ประการที่สาม ประเด็นปัญหาในทะเลอารัล ประการที่สี่ การแก้ปัญหาอัฟกานิสถาน และประการสุดท้าย การจ้างงานสตรี

ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผล มีการจัดประชุมในระดับหัวหน้ารัฐของประเทศเอเชียกลางเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมครั้งที่สองดังกล่าวเกิดขึ้น ณ กรุงทาชเคนท์ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

กองทุน Multi-Partner Human Security Trust Fund ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วสำหรับแก้ปัญหาในเขคทะเลอารัลในเชิงปฏิบัติ

ในเดือนมีนาคม 2018 กรุงทาชเคนต์เป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับสูงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับปัญหาในอัฟกานิสถาน ซึ่งจะกลายเป็น "แผนงาน" สำหรับการเจรจาสันติภาพระหว่างอัฟกานิสถานในเวลาต่อมา

ในเดือนธันวาคม 2018 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติพิเศษเรื่อง“ ความตระหนักรู้และการยอมรับความแตกต่างทางศาสนา” ขณะนี้กำลังมีการร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเยาวชน ซึ่งมีการเน้นย้ำอีกครั้งโดยผู้เข้าประชุมในงาน Samarkand Forum“ Youth 2020: Global Solidarity, Sustainable Development and Human Rights” ในเดือนสิงหาคม 2020

กล่าวได้ว่าโครงการทั้งหมดโดยประธานาธิบดี Shavkat Mirziyoyev ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลกและกำลังนำไปประยุกต์ใช้จริง


Consulate General of the Republic of Uzbekistan in Bangkok

PRESS RELEASE

Bangkok, September 22, 2020


On 23 September, President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev will take part in the highest level general political debates at the 75th session of the United Nations General Assembly.

For the first time in the history of the UN, the central events of the General Assembly are to take place in videoconference format due to the epidemiological situation in the world.

In his address to the session, the head of our state is anticipated to present the international community with his vision of the pressing issues on regional and global agenda and outline priorities of the political, social and economic modernization of Uzbekistan.

As the principal topic of overall debates suggests, President Shavkat Mirziyoyev is scheduled to speak about joint efforts to combat coronavirus pandemic and overcome its impact.

Uzbekistan’s leader is expected to put forward a range of important initiatives designed to bolster peace and stability, secure sustainable development, enhance constructive dialogue in the region and at the global level, promote human rights and freedoms, as well as address contemporary challenges and threats, including climate change, food security, poverty reduction.


It is worth reminding that in his speech at the 72nd session of the UN General Assembly in September 2017 in New York, Shavkat Mirziyoyev voiced a number of vital proposals.

As part of their implementation, consultative meetings of the heads of Central Asian states are held regularly.

In particular, the second such meeting took place in our country’s capital city last November.

In March 2018, Tashkent played host to a high-level international conference on Afghanistan, the declaration adopted whereby has come to be a “roadmap” for ensuing inter-Afghan peace talks.

In December that same year, UN General Assembly passed a special resolution entitled “Enlightenment and Religious Tolerance”.

Currently, a draft UN Convention on the Rights of Youth is being worked out, whose relevance was emphasized once more by international participants of the Samarkand Forum “Youth 2020: Global Solidarity, Sustainable Development and Human Rights” in August this year.

Established two years ago, the Multi-Partner Human Security Trust Fund for the Aral Sea Region is carrying out its practical activities.

In a word, all the initiatives voiced by President Shavkat Mirziyoyev have received extensive support in the world community and are finding practical implementation.


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

Mr. Aziz Aliev

โทร: +6626753995


อ่านต่อ