"ยังไง เราก็ต้องมา" สั้นๆง่ายๆแต่เข้าไปอยู่ในใจมุสลิม

14 พฤศจิกายน 2559 วันที่ตราตรึงใจพสกนิกรชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนปัตตานี เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน ระดับประเทศ ณ มัสยิดกลางปัตตานี 

"ยังไง เราก็ต้องมา" พระราชดำรัสสั้นๆ ที่พระราชทานแก่ข้าราชการ และประชาชนที่มารอรับเสด็จ ฯ เป็นที่ประจักษ์แก่ใจพสกนิกรชาวไทยมุสลิมถึงพระราชประสงค์ ของพระองค์ ที่ว่า แม้ประเทศไทยจะสิ้นไร้ "กีตอกาเซะ รายอกีตอ" แต่พสกนิกรชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนใต้ ก็ยังอยู่ในสายพระเนตร ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และพระองค์ยังทรงสืบพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะไม่ทรงทอดทิ้งพสกนิกรจังหวัดชายแดนใต้ "ยังไง เราก็ต้องมา" ถ้อยคำที่สั้นๆ ง่ายๆ แต่ทรงคุณค่า เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราทุกคนก็ยังมั่นใจว่า "ยังไงพระองค์ ก็ต้่องมา" ทรงพระเจริญ


ภาพประกอบ : Wassana Nanuam

เรียบเรียงโดย : Berita Muslim 


อ่านต่อ