เตรียมตัวเคลียหัวใจ ต้อนรับรอมฎอน            เมื่อเดือนอันประเสริฐได้ปรากฏต่อศรัทธาชนมุสลิมเช่นนี้ มุสลิมก็ควรมีวิธีต้อนรับด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

  วิธีที่ 1 การวิงวอน (ดุอาอฺ) ต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ให้เรามีชีวิตได้ทันทำอิบาดะฮฺในเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยสุขภาพพลานามัยอันสมบูรณ์

  วิธีที่ 2 ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยความสำนึกในความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงโปรดประทานชีวิตและสุขภาพจนมีโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนและทำอิบาดะฮฺอีกปีหนึ่ง ควรกล่าวคำขอบคุณต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ด้วยการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมกับเนียะมะฮ์นี้

  วิธีที่ 3 ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการแสดงความยินดี ความปลื้มใจ ที่มีโอกาสกระทำความดีอันเป็นหนทางสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)

  วิธีที่ 4 ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการวางแผนและความตั้งใจ ในการรับประโยชน์และผลบุญอย่างสุดความสามารถ คือ การจัดตารางทำอิบาดะฮฺ ทำความดี กี่ชนิด กี่อย่าง และให้มีระบบในการบริหารเวลาในเดือนนี้

  วิธีที่ 5 ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการทำสัญญากับอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ให้พระองค์ทรงโปรดเอื้ออำนวยให้เรานั้นปฏิบัติอิบาดะฮฺอย่างจริงใจ และให้คำมั่นสัญญานี้มีความบริสุทธิ์ใจ
  วิธีที่ 6 ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการศึกษาแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการถือศีลอดและปัญหาที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการเตรียมตัวปฏิบัติอิบาดะฮฺอย่างถูกต้อง เพราะผลกระทบจากการที่ไม่รู้หลักการของการถือศีลอดนั้น อาจทำให้สูญเสียซึ่งผลบุญที่เรามุ่งมั่นแสวงหาอย่างขะมักเขม้นจึงทำให้พวกเราขาดทุนโดยไม่รู้สึกตัว

  วิธีที่ 7 ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยความตั้งใจ ห่างไกล ละทิ้งความผิดทุกชนิด และกลับเนื้อกลับตัวอย่างบริสุทธิ์ใจ เมื่อถึงเดือนรอมฎอนก็เป็นโอกาสทองที่เราต้องเตาบัตตัว

  วิธีที่ 8 ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการเตรียมตัวเผยแผ่ความดีงานและคุณธรรมแห่งเดือนรอมฎอน เช่น เชิญชวนละหมาดที่มัสยิด ละหมาดตะรอเวียะฮฺมุกคืน บริจาคทางทุกวัน อ่านอัลกุรอานให้มากๆ ระงับอารมณ์ให้หนักแน่น จัดบรรยายแบบสั้นๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อฝูง ซึ่งจะสร้างบรรยากาศอันสวยงามในสังคมของเรา
  วิธีที่ 9 ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยชีวิตใหม่อันขาวบริสุทธิ์และปราศจากมลทิน โดยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นบ่าวของพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ยืนหยัดในแนวทางของครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม คือชีวิตทั้งปวงให้ขึ้นอยู่กับพระบัญชาของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)

  วิธีที่ 10 ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยจิตสำนกอันเลื่อมใสต่อประชาชาติอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นพี่น้องมุสลิมที่กำลังประสบความทุกข์ ให้เราร่วมความรู้สึกกับเขาในสิ่งที่เขากำลังประสบอยู่ เพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการต่อสู้นัฟซู ต่อสู้ชัยฎอน ต่อสู้ศัตรู

อ่านต่อ