การปรากฏของเดือนรอมฎอน         มีรายงานจากอะบีฮุรอยเราะฮฺ แจ้งว่า ท่านร่อซุ (ซ.ล.) กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงถือศีลอดด้วยการดูดวงจันทร์ และจงละศีลอดด้วยการดูดวงจันทร์ ถ้าหากดวงจันทร์ถูกเมฆมาบดบังแก่พวกท่าน ก็จงนับเดือนซะอฺบานให้ครบ 30 วัน” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม)

          ผู้ใดถือศีลอดในวันสงสัย แท้จริงเขาฝ่าฝืนท่านนบี (ซ.ล.) ดังนั้นมุสลิมไม่สมควรจะถือศีลอดล่วงหน้าวันหนึ่งหรือสองวัน เว้นแต่จะไปตรงกับการถือศีลอดของเขาที่เคยกระทำอยู่ก่อนแล้ว

       มีรายงานจากอะบีฮุรอยเราะฮฺ แจ้งว่า ท่านร่อซู (ซ.ล.) กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายอย่าถือศีลอดเดือนรอมฎอนล่วงหน้าวันหนึ่งหรือสองวัน เว้นแต่ผู้ที่เคยถือศีลอดอยู่ก่อนแล้ว ก็ให้เขาถือได้”
          หากมีพยานยืนยันการเห็นดวงจันทร์ก็จงถือศีลอดและละศีลอด การเห็นดวงจันทร์จะเป็นที่รับรองได้ด้วยการที่พยานที่เป็นมุสลิมที่เที่ยงธรรม 2 คน ยืนยันเห็นดวงจันทร์ ดังคำกล่าวของท่านนบี (ซ.ล.) ที่ว่า "ท่านทั้งหลายจงถือศีลอดด้วยการดูดวงจันทร์ และจงละศีลอดด้วยการดูดวงจันทร์ และจงทำอิบาดะฮฺด้วยการดูดวงจันทร์ ถ้าหากดวงจันทร์ถูกเมฆหมอกมาบดบังแก่พวกท่าน ก็จงนับเดือนให้ครบ 30 วัน ถ้าหากมีพยาน 2 คน ยืนยันการเห็นดวงจันทร์ ท่านทั้งหลายก็จงถือศีลอดและท่านทั้งหลายจละศีลอด” (บันทึกโดย อะหมัดและอันนะซาอียฺ ด้วยสายสืบที่ฮะซัน)

 

บทความจาก อาจารย์อะหมัด ยูนุส สมะดี

ขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

อ่านต่อ