ถือศีลอดแล้วสุขภาพดี                มนุษย์ได้รับประทานอาหารอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี โดยมิได้คำนึงระบบการย่อยอาหารพิการเกิดเป็นแผลหรือการทำงานของตับไร้สมรรถภาพ หรือมีกรดมากในกระเพาะอาหาร อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ทรงประสงค์ที่จะใช้ให้มนุษย์ถือศีลอดเป็นเวลา 1 เดือนของทุกปี ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการทำให้ระบบการย่อยอาหารซึ่งทำงานหนักมาตลอดทั้งปีได้พักผ่อน ซึ่งจะทำให้มันมีความแข็งแรงในการที่จะปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป

                การถือศีลอดจะมีส่วนในการรักษาโรคต่างๆ มากมาย เฉพาะอย่างยิ่งความปั่นป่วนในกระเพาะอาหารหรือการอักเสบ หรือการอ่อนเพลียของตับหรือโรคเบาหวาน
                การถือศีลอดจะมีส่วนช่วยในการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น การติดกาแฟ ชา บุหรี่ ถ้าหากว่าเขามีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวในการที่จะเลิกสิ่งเสพติดต่างๆ แล้ว แน่นอนที่สุดการถือศีลอดจะมีส่วนช่วยให้เขาเลิกสิ่งเสพติดได้อย่างมากทีเดียว

                การถือศีลอด ตามที่บัญญัติไว้จะเป็นกรรักษาโรคอ้วนแบบธรรมชาติ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในผู้ชายหรือผู้หญิง เพราะว่าการถือศีลอดบังคับมิให้เรารับประทานคาร์โบไฮเดรตในตอนกลางวัน การถือศีลอดจะมีส่วนช่วยรักษาโรคเบาหวานหรือโรคฮอร์โมนไม่ปกติ หรือโรคอื่นๆ ที่ร้ายแรง
                ข้อแนะนำในการละศีลอด สำหรับผู้ถือศีลอด

                ในการแก้ศีลอด ควรรับประทานอินทผลัมหรือน้ำก่อนสิ่งอื่นใด เพื่อปฏิบัติตามซุนนะฮ์ของท่านร่อซูล (ซ.ล.) เพื่อที่จะได้รับประโยชน์ทางด้านความดีงามและสุขภาพจากสิ่งทั้งสอง และเป็นการเตือนกระเพาะอาหารในการที่จะรับอาหาร แล้วไปละหมาดมักริบ (อย่ารับประทานอาหารหนักในทันที) เพราะจะทำให้กระเพาะอาการเกิดความกระชั้น
                รับประทานอาหารแต่เพียงพออิ่ม เพื่อเราจะได้ไม่พลาดโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ในทางศาสนาและทางสุขภาพ (ซึ่งข้อคิดในการถือศีลอดคือมีความรู้สึกหิวโหย และไม่รับประทานอาหารจนแน่นท้อง และมอบอาหารให้แก่ผู้ที่ยากจนขัดสน)
                ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องถือศีลอด

                1. ผู้ที่แก่ชรา ซึ่งไม่มีความสามารถจะถือศีลอดได้และต้องการที่จะบำรุงร่างกายให้มีความแข็งแรง

                2. ผู้ที่เจ็บป่วยซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการควบคุมของนายแพทย์ตลอดเวลา

                3. ผู้ที่ตั้งครรภ์ และผู้ที่ให้นมบุตร (หากการถือศีลอดจะก่อให้เกิดอันตรายแก่มารดาหรือทารก)

                สิ่งที่ใหญ่ที่สุดได้แก่ คำพูดของท่านร่อซูล (ซ.ล.) เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนคือ “ถ้าหากประชาชนทั้งหลายรู้ถึงความดีงาม และความจำเริญในเดือนรอมฎอนแล้ว เขาจะต้องหวังที่จะให้เดือนรอมฎอนมีอยู่ตลอดปี”

 

บทความจากหนังสือ มิมบัร อัลอิสลาม (เชค อัซฮัร)

ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต

อ่านต่อ