Tag "การย้อมผมในหลักของอิสลาม"

การย้อมผมในหลักของอิสลาม

การย้อมผมในหลักของอิสลาม   การดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดและดูดีเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริม การย้อมผมก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสวยงาม แต่ตามหลักอิสลามแล้ว ก็มีสิ่งที่ต้องห้ามอยู่เหมือนกัน เช่น การย้อมผมดำ...

6 มกราคม 2022 10:28

บทความล่าสุด

News
นักศึกษาอินโดนีเซีย ขายรูปเซลฟี่ตัวเอง ทำรายได้เกือบ 1 ล้านเ...
2022-01-19 11:01
Slowlife
เขาตะเคียนโง๊ะ จุดชมทะเลหมอกเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
2022-01-19 10:03
News
เติร์กเมนิสถาน สั่งดับไฟหลุมก๊าซ ที่ลุกไหม้มานานกว่า 50 ปี
2022-01-18 10:45
Life
ต้นไม้ริมทาง แหล่งพักพิงแหล่งความสุข
2022-01-17 13:53
Life
เปลี่ยนมุมมองความคิด แล้วจะเจอแสงสว่าง
2022-01-17 13:48
Life
อย่าได้หลงผิดทำความชั่ว เพียงเพราะเห็นคนอื่นทำ แล้วได้ดี
2022-01-17 13:34
Life
อารมณ์ เป็นเหตุก่อความชั่วร้าย หากควบคุมไม่ได้
2022-01-17 13:29
News
16 มกราคม พ.ศ. 2491 'หะยีสุหลง' ถูกจับข้อหาตัวการคิด...
2022-01-17 10:47