Tag "กุบูร"

ว่าด้วยเรื่องของกุบูร

คำว่า กุบูร เป็นพหูพจน์ของคำว่า “ก็อบรฺ” ซึ่งหมายถึงหลุมผังศพหรือสุสานอันเป็นที่ฝังศพมุสลิม เนื่องจากอิสลามถือว่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากดิน ดังนั้นเมื่อตายลง มนุษย์ก็จะต้องกลับไปสู่ดิน ด้วยเหตุนี้ อิสลาม...

11 เมษายน 2022 08:57

บทความล่าสุด

Berita Muslim
หลักคำสอนอิสลาม สู่การกำเนิด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “Shabab Co...
2022-12-21 10:09
Berita Muslim
จงยึดมั่นในอัลลอฮฺเท่านั้น
2022-12-15 16:36
Berita Muslim
การศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์
2022-12-15 16:28
Berita Muslim
การสร้างความเข้าใจต่อกัน
2022-12-15 16:20
Berita Muslim
ปาล์ม เพื่อเศรษฐกิจมากด้วยประโยชน์ ทำเงินให้เกษตรกร
2022-12-15 11:49
Berita Muslim
ขึ้นเขาชมทะเลหมอกใกล้กรุงเทพฯ เขากระโจม ราชบุรี
2022-12-15 11:38
Berita Muslim
อิสติคอเราะห์ แห่งความรัก
2022-12-15 11:21
Berita Muslim
มุสลิมกับบางลำพู
2022-12-15 11:14