Tag "ข่าว ศอ.บต."

กิจกรรมพลปะมวลชนฯ ตัวแทนกลุ่มรายงาน นำแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้ดำเนินงาน

กิจกรรมพลปะมวลชนฯ ตัวแทนกลุ่มรายงาน นำแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้ดำเนินงาน   พิธีเปิดกิจกรรมพบปะมวลชนเสื้อเขียวจังหวัดชายแดนภาคใต้และเครือข่ายพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เป็นกิจกรรมในการสรุปผลกา...

29 ธันวาคม 2021 10:20

บทความล่าสุด

News
โอกาสของแรงงานไทย ที่จะได้รับการจ้างงานในซาอุดีฯ
2022-01-27 10:58
News
ไทย – ซาอุฯ ร่วมกันในการสะสางประเด็นที่คั่งค้างและฟื้นฟูมิตร...
2022-01-26 10:45
News
อินโดฯ วางแผน ย้ายเมืองหลวง สู่ ‘นูซันตารา’
2022-01-24 10:09
News
รถไฟสปป.ลาว ดันไทยส่งสินค้าฮาลาลขายเอเชียกลาง
2022-01-21 10:22
News
ประกาศ เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ฮิ...
2022-01-20 13:24
News
นักศึกษาอินโดนีเซีย ขายรูปเซลฟี่ตัวเอง ทำรายได้เกือบ 1 ล้านเ...
2022-01-19 11:01
Slowlife
เขาตะเคียนโง๊ะ จุดชมทะเลหมอกเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
2022-01-19 10:03
News
เติร์กเมนิสถาน สั่งดับไฟหลุมก๊าซ ที่ลุกไหม้มานานกว่า 50 ปี
2022-01-18 10:45