Tag "ซาอุดีอาระเบีย"

ไทยเดินหน้าลุยตลาดซาอุฯ หลังจากสูญเสียโอกาสด้านการค้า กว่า 30 ปี

ด้านกระทรวงพาณิชย์ก็เร่งเครื่องหาทางเปิดประตูการค้า ประเดิมด้วยผลงานการปลดล็อค การส่งออกไก่สด ไก่แช่เย็น ไก่แช่แข็ง และแปรรูป ไปยังซาอุฯ ได้แล้ว หลังถูกห้ามนำเข้ามาตั้งแต่ปี 2546 โดยสถิติการส่งออกไก่ข...

21 มีนาคม 2022 10:02
ซาอุดีอาระเบีย “ปลดแบน” สินค้าสัตว์ปีกจากไทย

ทางการซาอุดีอาระเบียได้ยกเลิกห้ามนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากไทยแล้ว หลังจากระงับมานานถึง 17 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถือเป็นข่าวดีด้านการส่งออกปศุสัตว์ของไทย เรื่องดังกล่าวเป็นผลจากนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเย...

16 มีนาคม 2022 13:33

บทความล่าสุด

Berita Muslim
หลักคำสอนอิสลาม สู่การกำเนิด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “Shabab Co...
2022-12-21 10:09
Berita Muslim
จงยึดมั่นในอัลลอฮฺเท่านั้น
2022-12-15 16:36
Berita Muslim
การศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์
2022-12-15 16:28
Berita Muslim
การสร้างความเข้าใจต่อกัน
2022-12-15 16:20
Berita Muslim
ปาล์ม เพื่อเศรษฐกิจมากด้วยประโยชน์ ทำเงินให้เกษตรกร
2022-12-15 11:49
Berita Muslim
ขึ้นเขาชมทะเลหมอกใกล้กรุงเทพฯ เขากระโจม ราชบุรี
2022-12-15 11:38
Berita Muslim
อิสติคอเราะห์ แห่งความรัก
2022-12-15 11:21
Berita Muslim
มุสลิมกับบางลำพู
2022-12-15 11:14