Tag "ซูเราะฮฺ"

อ่าน6 ซูเราะฮฺจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรค

อ่าน6 ซูเราะฮฺจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรค แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพบเจอกับปัญหาที่หนัก ทำอะไรก็รู้สึกติดๆขัดๆ จิตใจของเราก็จะทุกข์ระทม กระวนกระวาย เห็นอะไรก็ขัดตาไปหมด ทุกอย่างจะมืดมนหาทางออกไม่ได้ ลองอ่านซูเร...

9 ธันวาคม 2021 15:43

บทความล่าสุด

Berita Muslim
หลักคำสอนอิสลาม สู่การกำเนิด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “Shabab Co...
2022-12-21 10:09
Berita Muslim
จงยึดมั่นในอัลลอฮฺเท่านั้น
2022-12-15 16:36
Berita Muslim
การศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์
2022-12-15 16:28
Berita Muslim
การสร้างความเข้าใจต่อกัน
2022-12-15 16:20
Berita Muslim
ปาล์ม เพื่อเศรษฐกิจมากด้วยประโยชน์ ทำเงินให้เกษตรกร
2022-12-15 11:49
Berita Muslim
ขึ้นเขาชมทะเลหมอกใกล้กรุงเทพฯ เขากระโจม ราชบุรี
2022-12-15 11:38
Berita Muslim
อิสติคอเราะห์ แห่งความรัก
2022-12-15 11:21
Berita Muslim
มุสลิมกับบางลำพู
2022-12-15 11:14