Tag "ตรวจพบ DNA หมู ในลูกชิ้นยี่ห้อดัง ที่รับรองฮาลาล"

ตรวจพบ DNA หมู ในลูกชิ้นยี่ห้อดัง ที่รับรองฮาลาล

ตรวจพบ DNA หมู ในลูกชิ้นยี่ห้อดัง ที่รับรองฮาลาล   เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ประกาศบน Facebook เรื่อง ตรวจพบ DNA หมู ในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัวชื่อดัง สำนัก...

11 มกราคม 2022 10:11

บทความล่าสุด

Berita Muslim
หลักคำสอนอิสลาม สู่การกำเนิด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “Shabab Co...
2022-12-21 10:09
Berita Muslim
จงยึดมั่นในอัลลอฮฺเท่านั้น
2022-12-15 16:36
Berita Muslim
การศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์
2022-12-15 16:28
Berita Muslim
การสร้างความเข้าใจต่อกัน
2022-12-15 16:20
Berita Muslim
ปาล์ม เพื่อเศรษฐกิจมากด้วยประโยชน์ ทำเงินให้เกษตรกร
2022-12-15 11:49
Berita Muslim
ขึ้นเขาชมทะเลหมอกใกล้กรุงเทพฯ เขากระโจม ราชบุรี
2022-12-15 11:38
Berita Muslim
อิสติคอเราะห์ แห่งความรัก
2022-12-15 11:21
Berita Muslim
มุสลิมกับบางลำพู
2022-12-15 11:14