Tag "นำเข้าสินค้าสัตว์ปีก"

ซาอุดีอาระเบีย “ปลดแบน” สินค้าสัตว์ปีกจากไทย

ทางการซาอุดีอาระเบียได้ยกเลิกห้ามนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากไทยแล้ว หลังจากระงับมานานถึง 17 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถือเป็นข่าวดีด้านการส่งออกปศุสัตว์ของไทย เรื่องดังกล่าวเป็นผลจากนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเย...

16 มีนาคม 2022 13:33

บทความล่าสุด

Berita Muslim
ซะกาต ตามหลักอิสลาม
2022-09-19 10:55
Berita Muslim
ต้นหอม ปลูกง่าย สร้างรายได้เสริม
2022-09-19 10:39
Berita Muslim
ประสบการณ์จากคุณพ่อ สู่การบริหารธุรกิจ Afeef Tours
2022-09-19 10:05
Berita Muslim
6 โรคร้ายที่เกิดจากยุง
2022-09-16 16:09
Berita Muslim
ระลึกถึงอัลลอฮฺด้วย ชิกุรลลอฮฺ
2022-08-29 14:00
Berita Muslim
มารุต (ไฟซอล) เมฆลอย Managing Director บริษัท Empower Creati...
2022-08-29 13:18
Berita Muslim
เที่ยวปลายฝนต้นหนาว @ ภูทับเบิก
2022-08-29 11:17
Berita Muslim
เพาะเห็ดฟางขาย รายได้เป็นกอบเป็นกำ
2022-08-29 11:09