Tag "บาป"

 5 ส่วนในร่างกายที่ซัยฏอนชอบอาศัยอยู่มากที่สุด

5 ส่วนในร่างกายที่ซัยฏอนชอบอาศัยอยู่มากที่สุด   คุณรู้หรือไม่? ในฮาดิษของท่านรอซูลุลลอฮฺ(ซ.ล) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับสัดส่วนในร่างของมนุษย์ที่ซัยฏอนชอบอาศัยอยู่มากที่สุด มี 5 ส่วนดังนี้ ในกระแสเลือด...

23 พฤศจิกายน 2021 17:05
จงหลีกห่างจากการนินทา เพราะนี้คือบาปที่นำสู่ไฟนรก

หนึ่งสิ่งที่ทำง่ายแต่ลบล้างยากที่สุดคือการนินทา!     มนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีธรรมชาติในการสื่อสารทำความรู้จักกับผู้คนหลายรูปแบบ ยิ่งในสถานที่ทำงานต่างๆ บางครั้่งเราก็อาจจะเผลอพลั้งพูดถึงคนอื่น...

15 พฤศจิกายน 2021 14:30

บทความล่าสุด

Berita Muslim
ซะกาต ตามหลักอิสลาม
2022-09-19 10:55
Berita Muslim
ต้นหอม ปลูกง่าย สร้างรายได้เสริม
2022-09-19 10:39
Berita Muslim
ประสบการณ์จากคุณพ่อ สู่การบริหารธุรกิจ Afeef Tours
2022-09-19 10:05
Berita Muslim
6 โรคร้ายที่เกิดจากยุง
2022-09-16 16:09
Berita Muslim
ระลึกถึงอัลลอฮฺด้วย ชิกุรลลอฮฺ
2022-08-29 14:00
Berita Muslim
มารุต (ไฟซอล) เมฆลอย Managing Director บริษัท Empower Creati...
2022-08-29 13:18
Berita Muslim
เที่ยวปลายฝนต้นหนาว @ ภูทับเบิก
2022-08-29 11:17
Berita Muslim
เพาะเห็ดฟางขาย รายได้เป็นกอบเป็นกำ
2022-08-29 11:09