Tag "ฟุตบอลหญิง"

รัฐมนตรีฝรั่งเศส ไม่เห็นด้วยกับกฎห้ามนักฟุตบอลหญิงคลุมฮิญาบ

  จากการที่สมาพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสได้ออกกฎห้ามผู้เล่นสวมฮิญาบลงสนาม จึงนำไปสู่การประท้วงของกลุ่ม The Hijabeuses และได้ยื่นฟ้องคัดค้านกฎข้อห้ามของสมาพันธ์ฟุตบอลโดบอ้างว่า เป็นการเลือกปกิบัตและละเมิดสิทธ...

17 กุมภาพันธ์ 2022 10:21

บทความล่าสุด

Berita Muslim
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. คว้า 4 รางวัลกินรี การันตีแหล่งท่องเที...
2023-10-02 10:01
Berita Muslim
กรมปศุสัตว์เชิญชวนผู้ประกอบการ บริการให้คำปรึกษา สินค้าปศุสั...
2023-09-01 15:39
News
ภาคตะวันออก Kick Off ที่ จ.ระยอง รวมพลังสมาคมเรือพายฯ -​ สหพ...
2023-08-09 08:41
Muslim
ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป สนใจสอบถามงานกรมปศุสัตว์ เพื่อยกร...
2023-08-04 08:46
Berita Muslim
หลักคำสอนอิสลาม สู่การกำเนิด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “Shabab Co...
2022-12-21 10:09
Berita Muslim
จงยึดมั่นในอัลลอฮฺเท่านั้น
2022-12-15 16:36
Berita Muslim
การศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์
2022-12-15 16:28
Berita Muslim
การสร้างความเข้าใจต่อกัน
2022-12-15 16:20