Tag "ยางพารา"

“ยางพารา” มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น หลังโควิด – 19 ในปี 65

  นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทย ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพารา อันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 38.65 คิดเป็นการส่งออกยางพาราประมาณ 3....

22 กุมภาพันธ์ 2022 10:47

บทความล่าสุด

Berita Muslim
หลักคำสอนอิสลาม สู่การกำเนิด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “Shabab Co...
2022-12-21 10:09
Berita Muslim
จงยึดมั่นในอัลลอฮฺเท่านั้น
2022-12-15 16:36
Berita Muslim
การศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์
2022-12-15 16:28
Berita Muslim
การสร้างความเข้าใจต่อกัน
2022-12-15 16:20
Berita Muslim
ปาล์ม เพื่อเศรษฐกิจมากด้วยประโยชน์ ทำเงินให้เกษตรกร
2022-12-15 11:49
Berita Muslim
ขึ้นเขาชมทะเลหมอกใกล้กรุงเทพฯ เขากระโจม ราชบุรี
2022-12-15 11:38
Berita Muslim
อิสติคอเราะห์ แห่งความรัก
2022-12-15 11:21
Berita Muslim
มุสลิมกับบางลำพู
2022-12-15 11:14