Tag "ลดเวลาการทำงาน"

UAE ประกาศลดเวลาการทำงาน เหลือ 4 วันครึ่ง

UAE ประกาศลดเวลาการทำงาน เหลือ 4 วันครึ่ง       รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ประกาศ ลดเวลาทำงานเหลือ 4.5 วัน/สัปดาห์ สร้างสมดุลชีวิตการทำงาน ผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจ รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ประกาศเวลาทำ...

15 ธันวาคม 2021 11:19

บทความล่าสุด

Berita Muslim
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. คว้า 4 รางวัลกินรี การันตีแหล่งท่องเที...
2023-10-02 10:01
Berita Muslim
กรมปศุสัตว์เชิญชวนผู้ประกอบการ บริการให้คำปรึกษา สินค้าปศุสั...
2023-09-01 15:39
News
ภาคตะวันออก Kick Off ที่ จ.ระยอง รวมพลังสมาคมเรือพายฯ -​ สหพ...
2023-08-09 08:41
Muslim
ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป สนใจสอบถามงานกรมปศุสัตว์ เพื่อยกร...
2023-08-04 08:46
Berita Muslim
หลักคำสอนอิสลาม สู่การกำเนิด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “Shabab Co...
2022-12-21 10:09
Berita Muslim
จงยึดมั่นในอัลลอฮฺเท่านั้น
2022-12-15 16:36
Berita Muslim
การศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์
2022-12-15 16:28
Berita Muslim
การสร้างความเข้าใจต่อกัน
2022-12-15 16:20