Tag "สัตว์ปีก"

ซาอุดีอาระเบีย “ปลดแบน” สินค้าสัตว์ปีกจากไทย

ทางการซาอุดีอาระเบียได้ยกเลิกห้ามนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากไทยแล้ว หลังจากระงับมานานถึง 17 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถือเป็นข่าวดีด้านการส่งออกปศุสัตว์ของไทย เรื่องดังกล่าวเป็นผลจากนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเย...

16 มีนาคม 2022 13:33

บทความล่าสุด

Berita Muslim
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. คว้า 4 รางวัลกินรี การันตีแหล่งท่องเที...
2023-10-02 10:01
Berita Muslim
กรมปศุสัตว์เชิญชวนผู้ประกอบการ บริการให้คำปรึกษา สินค้าปศุสั...
2023-09-01 15:39
News
ภาคตะวันออก Kick Off ที่ จ.ระยอง รวมพลังสมาคมเรือพายฯ -​ สหพ...
2023-08-09 08:41
Muslim
ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป สนใจสอบถามงานกรมปศุสัตว์ เพื่อยกร...
2023-08-04 08:46
Berita Muslim
หลักคำสอนอิสลาม สู่การกำเนิด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “Shabab Co...
2022-12-21 10:09
Berita Muslim
จงยึดมั่นในอัลลอฮฺเท่านั้น
2022-12-15 16:36
Berita Muslim
การศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์
2022-12-15 16:28
Berita Muslim
การสร้างความเข้าใจต่อกัน
2022-12-15 16:20