Tag "อฟีฟทัวร์"

ประสบการณ์จากคุณพ่อ สู่การบริหารธุรกิจ Afeef Tours

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการท่องเที่ยวนั้นยังคงเป็นการพักผ่อนที่ใครหลายๆ คนชื่นชอบ นอกจากจะได้พักผ่อนจิตใจแล้วยังได้เปิดหูเปิดตากับการชมบรรยากาศ วัฒนธรรม บ้านเมืองของสถานที่นั้นๆ ที่ได้ไปท่องเที่ยว...

19 กันยายน 2022 10:05

บทความล่าสุด

Berita Muslim
หลักคำสอนอิสลาม สู่การกำเนิด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “Shabab Co...
2022-12-21 10:09
Berita Muslim
จงยึดมั่นในอัลลอฮฺเท่านั้น
2022-12-15 16:36
Berita Muslim
การศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์
2022-12-15 16:28
Berita Muslim
การสร้างความเข้าใจต่อกัน
2022-12-15 16:20
Berita Muslim
ปาล์ม เพื่อเศรษฐกิจมากด้วยประโยชน์ ทำเงินให้เกษตรกร
2022-12-15 11:49
Berita Muslim
ขึ้นเขาชมทะเลหมอกใกล้กรุงเทพฯ เขากระโจม ราชบุรี
2022-12-15 11:38
Berita Muslim
อิสติคอเราะห์ แห่งความรัก
2022-12-15 11:21
Berita Muslim
มุสลิมกับบางลำพู
2022-12-15 11:14