Tag "ในร่างกายที่ซัยฏอนชอบอาศัยอยู่มากที่สุด"

 5 ส่วนในร่างกายที่ซัยฏอนชอบอาศัยอยู่มากที่สุด

5 ส่วนในร่างกายที่ซัยฏอนชอบอาศัยอยู่มากที่สุด   คุณรู้หรือไม่? ในฮาดิษของท่านรอซูลุลลอฮฺ(ซ.ล) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับสัดส่วนในร่างของมนุษย์ที่ซัยฏอนชอบอาศัยอยู่มากที่สุด มี 5 ส่วนดังนี้ ในกระแสเลือด...

23 พฤศจิกายน 2021 17:05

บทความล่าสุด

Berita Muslim
หลักคำสอนอิสลาม สู่การกำเนิด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “Shabab Co...
2022-12-21 10:09
Berita Muslim
จงยึดมั่นในอัลลอฮฺเท่านั้น
2022-12-15 16:36
Berita Muslim
การศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์
2022-12-15 16:28
Berita Muslim
การสร้างความเข้าใจต่อกัน
2022-12-15 16:20
Berita Muslim
ปาล์ม เพื่อเศรษฐกิจมากด้วยประโยชน์ ทำเงินให้เกษตรกร
2022-12-15 11:49
Berita Muslim
ขึ้นเขาชมทะเลหมอกใกล้กรุงเทพฯ เขากระโจม ราชบุรี
2022-12-15 11:38
Berita Muslim
อิสติคอเราะห์ แห่งความรัก
2022-12-15 11:21
Berita Muslim
มุสลิมกับบางลำพู
2022-12-15 11:14