Tag "ไทย-มาเลเซีย"

เปิดช่องเดินการทางพิเศษ ไทย-มาเลเซีย กลางเดือน มี.ค.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยินดีหลังรับทราบการรายงานว่า การเปิดช่องทางพิเศษแบบ Vaccinated Travel Lane (VTL) ระหว่างไทยและมาเลเซีย จะเริ่มแล้วอย่างเป็นรูปธรรมในกลางเดือนมีนาคม หน่วยงานที่เกี...

9 มีนาคม 2022 13:48

บทความล่าสุด

Berita Muslim
หลักคำสอนอิสลาม สู่การกำเนิด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “Shabab Co...
2022-12-21 10:09
Berita Muslim
จงยึดมั่นในอัลลอฮฺเท่านั้น
2022-12-15 16:36
Berita Muslim
การศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์
2022-12-15 16:28
Berita Muslim
การสร้างความเข้าใจต่อกัน
2022-12-15 16:20
Berita Muslim
ปาล์ม เพื่อเศรษฐกิจมากด้วยประโยชน์ ทำเงินให้เกษตรกร
2022-12-15 11:49
Berita Muslim
ขึ้นเขาชมทะเลหมอกใกล้กรุงเทพฯ เขากระโจม ราชบุรี
2022-12-15 11:38
Berita Muslim
อิสติคอเราะห์ แห่งความรัก
2022-12-15 11:21
Berita Muslim
มุสลิมกับบางลำพู
2022-12-15 11:14