Tag "Sheikha Fatima Bint Mubarak Internatinal Holy Quran Competition"

ส่งกำลังใจให้ นางสาววุดดา สาตและ ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่าน

ส่งกำลังใจให้ นางสาววุดดา สาตและ ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่าน นางสาววุดดา สาตและ นักเรียนโรงเรียนอิสลามศรีวนา กรุงเทพฯ ตัวแทนประเทศไทย จากสมาคมฮาฟิศ (ท่องจำ) กุรอ่าน เข้าร่วมการ...

23 พฤศจิกายน 2021 11:27

บทความล่าสุด

Berita Muslim
หลักคำสอนอิสลาม สู่การกำเนิด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “Shabab Co...
2022-12-21 10:09
Berita Muslim
จงยึดมั่นในอัลลอฮฺเท่านั้น
2022-12-15 16:36
Berita Muslim
การศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์
2022-12-15 16:28
Berita Muslim
การสร้างความเข้าใจต่อกัน
2022-12-15 16:20
Berita Muslim
ปาล์ม เพื่อเศรษฐกิจมากด้วยประโยชน์ ทำเงินให้เกษตรกร
2022-12-15 11:49
Berita Muslim
ขึ้นเขาชมทะเลหมอกใกล้กรุงเทพฯ เขากระโจม ราชบุรี
2022-12-15 11:38
Berita Muslim
อิสติคอเราะห์ แห่งความรัก
2022-12-15 11:21
Berita Muslim
มุสลิมกับบางลำพู
2022-12-15 11:14