อุซเบกิสถาน ดินแดนแห่งการต้อนรับที่อบอุ่น

          ตั้งแต่ก่อนคริสตกาล  เส้นทางการค้าโบราณที่ถูกกล่าวขานว่า “SILK ROAD”ได้พาดผ่านย่านเอเชียกลางดินแดนบนแหล่งพำนักอาศัยของชาวอุซเบก ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกกับซีกโลกตะวันตกแล้วมุ่งสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน


          ช่วงศตวรรษที่ 15 เมืองต่างๆในดินแดนแห่งนี้  ต่างตั้งอยู่บนยุทธศาสตร์สำคัญของกลุ่มพ่อค้าวาณิช  ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้าในยุคนั้นอย่างแท้จริง  เส้นทางนี้ยังถูกใช้เพื่อแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรม เผยแผ่ศาสนา ปรัชญา รวมทั้งการเมือง 

  

ดินแดนแห่งนี้เป็นที่หมายปองของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และอาณาจักรต่างๆ อย่าง  อเล็กซานเดอร์มหาราช เจงกิสข่าน  เติร์ก อาหรับ เปอร์เซีย  แต่ในที่สุดดินแดนก็ถูกรวบรวมเป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงโดย AMIR TEMUR ผู้นำเชื้อสายมองโกล-เติร์ก แล้วขยายดินแดนไปอย่างกว้างขวาง สร้างอาณาจักรที่รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่  โดยมีซามาร์คานด์เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งอำนาจ

          การตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ถูกปกครองโดยชนหลายเชื้อชาติทั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมของอารยธรรมต่างๆมานับศตวรรษ  ชาวอุซเบกจึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาเกิดความคลายแครงใจ กับอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและอบอุ่น

       

   ช่วงศตวรรษที่ 20 ดินแดนนี้  ถูกปิดกั้นและรายล้อมด้วยม่านเหล็กของค่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต  และห่างหายไปจากสายตาชาวโลกไปกว่า 80 ปี แต่ก็ถูกเปิดเผยต่อสายตาชาวโลกอีกครั้ง  หลังได้รับอิสระภาพเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. โดยมีชื่อเรียกขานอย่างเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน”


          จากนั้นเป็นต้นมา ISLAM  KALIMOV ประธานาธิบดีคนแรกก็มุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตัวเขาเองก็เป็นที่รักและชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างยิ่ง  งานของเขาถูกสานต่อโดยประธานาธิปดี SHAVKAT MIRZIYOYEV ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบุคคลที่โดดเด่นของโลกจากศูนย์รวมนักคิดบาร์เซโลน่าเพื่อการต่างประเทศ(CIDOB)


          ประธานาธิบดี SHAVKAT MIRZIYOYEV ได้นำวิสัยทัศน์และแนวคิดระดับยอดเยี่ยม  มาพัฒนาประเทศ สานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  ปรับปรุงด้านการแพทย์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเรื่องการรักษาพยาบาล มีเจตนารมณ์เข้าร่วม WTO  ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง


          CIDOB ระบุว่า SHAVKAT MIRZIYOYEV ได้พัฒนาพิ้นฐานด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่มากและสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่เพื่อความสะดวกสบายของนักเดินทาง  ขณะที่ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวยังได้สิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีศุลกากรในการนำเข้ายานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง รวมถึงบอลลูนลอยฟ้า รถกระเช้าไฟฟ้า ที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


  

   

     ในปี ค.ศ. 2020 อุซเบกิสถาน มีนโยบายบายเปิดประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมต้อนรับการลงทุนด้านต่างๆจากต่างชาติ  พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากที่นี่เป็นประเทศที่ไม่มีปัญหาความรุนแรงและชาวอุซเบกเองก็เป็นคนที่เรียบง่าย  ยิ้มแย้มแจ่มใส มีไมตรี  ดินแดนแห่งนี้จึงได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนแห่งการต้อนรับที่อบอุ่น”  


อ่านต่อ