คุณสามารถ บุญธราทิพย์ นักธุรกิจมุสลิม ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเคม อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย)

โพสเมื่อ : 2018-12-18 4:53 น.

คุณสามารถ บุญธราทิพย์ ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเคม อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย)

“ผมเป็นลูกชาวนา ถ้าย้อน 50 ปีที่แล้ว ผมโชคดีกว่าคนอื่น ตอนอายุ 18 ปี เนี่ยผมมาอยู่ในสำเพ็งแล้ว คือแหล่งที่อยู่และสิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการที่จะน่าให้เราก้าวหน้า”