จุดแข็งฮาลาลของประเทศไทย โดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่

โพสเมื่อ : 2020-02-26 7:27 น.

จุดแข็งฮาลาลของประเทศไทย
พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่
เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

8 ปีกับผลงานที่โดดเด่น

ที่ผ่านมามีการจัดระเบียบและดูแลมาตราฐานของฮาลาลอย่างเต็มที่ ยิ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มหันมาให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินงานนั้นมีความยุติธรรมต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค ประการสำคัญคือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมากมายอย่างที่มีการกล่าวหากัน การทำงานอย่างตรงไปตรงมาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรของเราเป็นที่เชื่อถือ จนได้เป็นผู้อบรมและเจ้าภาพให้ต่างประเทศเข้ามาร่วมสัมมนาอบรมดูงาน

เรามีหน้าที่ตามกฎหมาย แต่เราไม่ได้รับเงินจากรัฐเลย อาศัยว่าเราบริหารงานแล้วได้มาจากกิจการฮาลาลของเราตอนนี้ก็พอที่จะลืมตาอ้าปากได้และก็ไปดูแลเรื่องของสังคม ตอนนี้เราก็ช่วยดูแลเรื่องของสังคมมากพอสมควร นะครับ ทั้งในเรื่องของในประเทศและต่างประเทศ

ร่วมแก้ไขปัญหาชายแดนใต้

โดยส่วนตัวได้เติบโตในเขตพื้นที่สามจังหวัดสี่อำเภอที่มีเหตุความไม่สงบและรับราชการมาหลายปีไม่ว่าจะเป็นต.ช.ด .ตำรวจภูธร ตำรวจสันติบาลจึงทำให้ค่อนข้างรู้จักคนในพื้นที่ การแก้ไขปํญหาจริงๆแล้ว หากเรามีความจริงใจในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด เรื่องราวจะเป็นอย่างไรลองดูวีดีโอกันนะครับ